Látogatás Klagenfurtban, Karintia fővárosában

 

 

Karintia Ausztria legdélibb tartománya, Magyarországgal nincsen ugyan határos területe, de az itt dolgozó magyarok, az ide érkező turisták, az itt élő magyarok, valamint a testvérvárosi kapcsolatok intenzív ápolása miatt is érdemes a régióra partnerként tekintenie országunknak. Nagy Andor, Magyarország nagykövete Bécsben bemutatkozó látogatást tett Karintiában a magyar-karintiai kapcsolatok szorosabbra fűzése érdekében.

 

 

1.Klagenfurtban működik a Lakeside Science and Technology Park, ahol start-upok közös irodáiban, laborokban, innovatív környezetben dolgoznak a főként IT területen fontos szerepet játszó cégek. A tudományos campuson számos olyan újítást terveznek, melyek a jövőben, hazánkban is fontos szereppel bírnak majd az innovációs fejlesztésekben. A központ főként az információs és kommunikációs technológia területén operál egyfajta platformként. A területet Ausztria 5g játszótereként tartják számon. Hamarosan megnyitják az ország első dróntesztelő központját, melyben vezető nélküli, automatizált repülést tesztelnek. Mivel a város testvérvárosa éppen Zalaegerszeg, a Zalazone tesztpálya projekt kiváló kapcsolati lehetőségeket rejt magában a Lakeside tudományos központtal. A szakmai laborok kutatási területei a következőek:

  • kutatási-, fejlesztési labor (Lakeside Labs): beépített, autonóm és magát szervező rendszerek vizsgálata, fejlesztése, okosváros rendszerek kiépítése
  • beépített és hálózati rendszerek intézménye (Institute of Networked and Embedded Systems)
  • robotika (Institut für Robotik and Mechatronik): mesterséges intelligencia, vállalkozás 4.0

A jelenleg 38 000 négyzetméteren működő komplexum minden generációnak kínál lehetőségeket. Az Oktatási Központ (Center for Education) és Oktatási Labor (Educational Lab) a központ egyik legsikeresebb intézménye, ahol egészen óvodás kortól kezdve a tudomány megismerésére kínálnak lehetőséget gyerekeknek, valamint az idősebb generációnak a szakmai fejlesztésekhez, kutatásokhoz inspiráló terepet. A technológiai park kapcsolatban áll egyetemekkel, főiskolákkal, szakmai szervezetekkel, cégekkel. Jelenleg további 20 000 négyzetméteren folyik a központ bővítése, eleget téve a nagyigényű keresletnek.

 

 

2. A tartományi parlament elnöke Reinhart Rohr (SPÖ) szerint Magyarország és Karintia tartománya szorosabb együttműködésben bízhat a jövőben. Az egyre növekvő magyar lakosság, az idei érkező magyar turisták növekvő létszáma is ezt az igényt támasztja a tartományi vezetés felé. A megbeszélés során biztosította nagykövet urat hajlandóságáról a kapcsolatok elmélyítése érdekében. A megbeszélést követően személyesen vezette körbe delegációnkat a tartományi parlament épületében. A címerterem különleges mennyezeti festménye, valamint a 665 darab címer az elmúlt századok hagyatékát őrzik. A terem a második világháborút követő időszakban Karintia brit megszállása idején kórteremként és fegyvertárolóként funkcionált. Az utolsó címer 1918-ból származik.

 

 

3. Marie-Luise Mathiaschitz polgármester asszony hangsúlyozta a testvérvárosi kapcsolatok jelentőségét: a két város nem csak névlegesen éli meg Zalaegerszeg és Klagenfurt közös eseményeit, de fontosnak tartja, hogy ezek az események valóban jelentőséggel bíró, és üzenetet hordozó kapocsként funkcionáljanak a két város között. Ezért is örülne olyan kezdeményezéseknek, melyek a jövőben csak még inkább szorosabbá fűzik a két város, valamint Karintia és Magyarország viszonyát. Amennyiben közös témákat tudunk találni, biztos benne, hogy ő személyesen is, de Karintia vezetése is támogatja majd a két régió összekötését.

 

4. A tiszteletbeli konzul konzuli irodájában tett látogatás során beszélgettünk azokról a nehézségekről, amiken javítani lehetne a jobb és hatékonyabb ügyintézés érdekében. Nagy problémát jelent sok kint élő magyarnak a lakcímkártya hiánya. Az Ausztriában nem elterjedt lakcímkártyával sok magyar már nem is rendelkezik, így az ügyintézésben is korlátozottá válik. A konzuli iroda szerint fontos lenne ezt a nehézséget akár törvényi szabályozással is átalakítani. Az ügyfélkör nagy részét az utóbbi évben a kisgyerekes családok jelentik. Jelenleg sok munkája van az irodának, ami egyben az ide költöző magyar lakosság számának növekedését is jelenti.

 

 

5. Peter Kaiser tartományi főnök szerint fontos lenne a tartomány nem csak turizmus, hanem gazdasági jellegét is hangsúlyozni, ezért is tartja üdvözítőnek egy közös jövőbeli projekt elindításának ötletét. Karintia „brain circulation” előtt áll, érdemes lenne ide minél több osztrák, és nemzetközi fiatalt, és fejlesztést, projektet hívni, a szellemi központ színesítése, jelentőségének növelése érdekében. Véleménye szerint Klagenfurt és környéke „frontrunner” innovációs területen, a három I régiója: innováció, nemzetköziség (Internationalität), invesztíció. Karintiában sok magyar diák tanul, így az egyetemi oktatáson keresztül is lenne lehetőség a jövőben a kapcsolatok mélyítésére.

 

 

A találkozások során legfontosabb előrelépésnek tekinthető az igyekezet mind a döntéshozók, mind a politikusok részéről Magyarország és Karintia együttműködésének szorosabbra fűzése irányába. A Klagenfurt és Zalaegerszeg közötti testvérvárosi kapcsolatok már jó alapot biztosítanak a Zalazone és a Lakeside Park között létrehozható kapcsolat kialakításához. Az autonóm földi-, és légi forgalomban belátható időn belül bekövetkező változásaival egy ilyen kapcsolat kialakításának köszönhetően lépést tudna tartani országunk, bekapcsolódhatna a fejlesztések, a vállalkozás 4.0 világának körforgásába.

 

Találkozások 2019.07.01-én, Klagenfurtban:

  1. Lakeside Science and Technology Park – Mag. Hans Schönegger BABEG (területfejlesztés- és területrészesedésekért felelős anyaszerv) cégvezető, Mag. Jürgen Mandl Gazdasági Kamara elnök Karintiában (WKO Kärnten), Mmag., Dr. Meinrad Höfferer, a karintiai Gazdasági Kamara Külgazdaságért- és EU-s ügyekért felelős részleg vezetője, Mag. David Pitschmann Lakeside Park marketingvezető, M.A. Jernej Dvorsak Babeg nemzetközi kapcsolatokért felelős vezető
  2. Reinhart Rohr tartományi parlamenti elnök
  3. Marie-Luise Mathiaschitz polgármesterasszony
  4. Konstanze Röhrs tiszteletbeli konzul
  5. Dr. Peter Kaiser tartományi vezető