A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) pályázatot hirdet a kulturális és nyelvi azonosságtudat megőrzésének és erősítésének érdekében magyar állami ösztöndíjra a 

BALASSI NYÁRI EGYETEMEN való részvételre 

a Kárpát-medencén kívüli diaszpórában élő magyar származású személyek számára 2017 nyarára. 

Az ösztöndíj célja: a diaszpórában élő magyar származásúkülföldi állampolgárságú fiatalok magyarnyelv-tudásának és Magyarországgal kapcsolatos ismereteinek fejlesztése. A négyhetes magyarországi tanulmányokra a KKM–Balassi Intézetben kerül sor. 

pályázat 18. életévét betöltött, elsősorban egyetemista korú, magyar származású fiatalok számára kerül kiírásra. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent az aktív közösségi munka, valamint a magyar kultúrával kapcsolatos tevékenység. 

A képzés leírása: 

Négyhetes tanulmányaik során a 80 magyar nyelvórán kívül 40 óra hungarológiai előadáson/terepmunkán is részt vehetnek a hallgatók. A tantermen kívüli programok során (kirándulás, múzeumlátogatás stb.) saját tapasztalatokat, élményeket szerezhetnek Magyarország kultúrájával kapcsolatban. A program írásbeli és szóbeli vizsgával zárul.

Azoknak a hallgatóknak, akik hazai egyetemükön kreditpontokra tudják váltani magyarországi tanulmányaikat, az Intézet rendelkezésére bocsátja – a bizonyítványon kívül – a szükséges tantárgyleírásokat. 

Az oktatáson való részvétel kötelező, ennek indokolatlan elmulasztása, valamint a Balassi Nyári Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának és/vagy a 1016 Budapest, Somlói út 51. szám alatti kollégium Házirendjének megszegése esetén a képzésre és kollégiumi elhelyezésre való jogosultság azonnal megszűnik. 

A képzés időtartama 4 hét (2017. július 24. – augusztus 18.) 

Az ösztöndíj tartalma: 

  • képzési díj,
  • a tananyag költségei,
  • kollégiumi elhelyezés (2-3 ágyas szobákban),
  • napi 3 étkezés,
  • BKV havibérlet,
  • a délutáni programokon való ingyenes részvétel,
  • a kiránduláson való ingyenes részvétel 

A meghirdetett ösztöndíjas keretszám:    10 fő 

A pályázat elektronikus beküldési határideje:   2017. április 15. 

A pályázatokról szóló döntés meghozatalának határideje: 2017. április 19. A KKM–Balassi Intézet a döntést követően 5 munkanapon belül értesítést küld a pályázat eredményéről. A pályázatokról a döntést az Intézet képviselőiből álló Értékelő Bizottság hozza meg. A döntés minden pályázóra nézve kötelező.

A KKM–Balassi Intézet a határidő után beérkezett, illetve formailag hibás és hiányos, pontatlanul vagy olvashatatlanul benyújtott pályázatokat nem veszi figyelembe.

A pályázat benyújtása elektronikus formában történik.  

Ennek lépései: 

1. A https://sao.bbi.hu/palyazatok/lista/nyari-egyetem-tengerentuli-palyazat-summer-university címen történő regisztrációt követően

2. töltse ki a pályázati adatlapot.

CSAK ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉST FOGADUNK EL! 

Csatolandó dokumentumok: 

§  a felületen pdf-formátumban feltöltött, kézzel írott önéletrajz,

§  a felületen feltöltött kb. 200 szavas fogalmazás a magyarországi tanulmányok céljáról és a megszerzendő ismeretek otthoni hasznosításáról,

§  a felületen pdf-formátumban feltöltött útlevélmásolat,

§  előnyt jelent, de nem kötelező, ha ezeken felül pdf-formátumban feltölti társadalmi szervezet (cserkészet, iskola, alapítvány, egyház stb.), vagy elismert személyiség ajánlását. 

A pályázó 2017. április 15-ig nyújthatja be jelentkezését a KKM–Balassi Intézet ügyfélkapu rendszerében a https://sao.bbi.hu/ weboldalon.

A pályázati felület használatához technikai segítséget a sao@mfa.gov.hu címen kaphat. 

A pályázót terhelő költségek: 

 • az utazás költségei,
 • a vízum beszerzése az illetékes magyar külképviseleten,
 • egészségbiztosítási díj (a hallgatót terheli a tanulmányai alatt felmerülő összes egészségügyi szolgáltatás díja, biztosításáról önmagának kell gondoskodnia.). 

A jelentkezéssel kapcsolatos további tájékoztatást a KKM Nemzetközi Magyar Nyelvi Képzésekért és Oktatásért Felelős Főosztályán, Korcsmáros Tilla oktatási referensnél kaphat. 

Személyesen: H-1016 Budapest, Somlói út 51., 214. szoba

Telefonon:  +36-1-381-5146
E-mailben:  balassisummeruni@mfa.gov.hu  
Egyéb információ a KKM–Balassi Intézet honlapján: 
www.balassi-intezet.hu 

__________________________________________________________________

A pályázatra angol nyelvű jelentkezést is elfogadunk.

All Hungarian speakers should fill out the form in Hungarian. Use the English form only if you do not speak Hungarian.