A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. együttműködve a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságával immár negyedik éve hirdeti meg a Dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíjat, mellyel a külhoni magyar gazdasági jogászképzést kívánják fejleszteni.
A támogatás kedvezményezettje lehet az a Magyarország területén lakóhellyel nem rendelkező, Szlovákiában, Ukrajnában, Romániában, Szerbiában, Horvátországban, Szlovéniában, valamint a diaszpóra országaiban élő, magát magyarnak valló természetes személy, aki a 2017/2018-as tanévben magán vagy állami felsőoktatási intézményben alap- vagy mester szintű, illetve osztatlan jogászképzésben vesz részt nappali tagozaton, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, és legalább két sikeresen lezárt tanulmányi félévet igazolni tud.
Az Alapkezelő évente 27 főnek nyújt ösztöndíjat az adott tanév 12 hónapjára.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 10., déli 12.00 óra közép-európai idő szerint.
További részletek az alábbi linken találhatók! Sok sikert kívánunk a pályázóknak!