Március 2-án az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeire visszatekintő tudományos tanácskozást rendeztünk a szegedi Gál Ferenc Főiskolával, a Collegium Hungaricummal és a Bécsi Történeti Intézettel együttműködve, s az 1956-os Emlékbizottság támogatásával. A „Forradalom, szabadságharc és megtorlás” c. konferenciát ifj. Dr. Bertényi Iván, a Bécsi Történeti Intézet igazgatója nyitotta meg, aki köszöntőjében kifejtette: 1956 olyan büszkesége a magyarságnak, amelyre akkor a világ közvéleménye is felfigyelt és azóta is pozitívan tekint.

A meghívott előadók több nézőpontból emlékeztek a hat évtizede történtekre, felidézve annak magyarországi, de erdélyi és ausztriai vonatkozásait is. Benkő Levente történész, publicista az az erdélyi magyar ifjúság által szervezett megmozdulásokról tartott előadást. Kiemelte, hogy a romániai megtorlás során 1956 és 1962 között mintegy 28 ezer letartóztatásra került sor és csaknem tízezer politikai vagy halálos ítélet született. A jelenlévők megismerhették a történész „Volt egyszer egy ’56” és „Az őszinteség két napja” című, a forradalom idején lezajlott erdélyi eseményeket feldolgozó köteteit is.

Kun Miklós professzor a szovjet titkosszolgálatnak a szabadságharc leverésében játszott szerepét, Gecsényi Lajos pedig Magyarország és Ausztria akkori kapcsolatait mutatta be. A történész-professzor hangsúlyozta, hogy a bécsi kormány óriási segítséget nyújtott hazánknak, miközben mindent megtett, hogy védje Ausztria semlegességét és érdekeit.

Horváth Attila egyetemi tanár, alkotmánybíró a forradalom és szabadságharc leverését követő megtorlás kérdését tárgyalta. Emlékeztetett, hogy 1956-ot követően több embert végeztek ki, mint az 1848-49-es forradalom, az 1919-es tanácsköztársaság, valamint a második világháborúban elkövetett háborús és népellenes cselekmények megtorlásaként együttesen. Véleménye szerint a leszámolás azért is öltött ilyen méreteket, hogy a magyarok többet ne merjenek fellázadni a rendszer ellen.

Az este keretében a mintegy 100 fős közönség a Veritas Intézet által készített Gulág-kiállítást is megtekinthette.