2017. április 5-én Jeszenszky Géza „Kísérlet a trianoni trauma orvoslására – Magyarország szomszédsági politikája a rendszerváltozás éveiben” című, 2016-ban megjelent könyvét mutattuk be nagykövetségünkön a Bécsi Magyar Történeti Intézettel együttműködésben. Művében az első szabadon választott kormány külügyminisztere ismerteti az Antall-, majd a Boross-kormány szomszédságpolitikáját. A rendezvényen Jeszenszky Géza könyvének főbb témaköreiből adott ízelőt, majd ezt követően a Collegium Hungaricum tudományos igazgatóhelyettesével, Ifj. Dr. Bertényi Ivánnal folytatott pódiumbeszélgetést.

Jeszenszky Géza előadását Magyarország 1990 körüli helyzetének ismertetésével, mozgásterének bemutatásával kezdte meg. Kiemelten foglalkozott a kisebbségekkel, azok sorsával, hiszen az akkori dinamikusan változó világban újra fókuszpontba került mind a hazai, mind a nemzetközi pódiumon. A Trianon során elcsatolt területeken élő jelentős számú kisebbség sorsa hányatott volt, a kommunista blokkhoz való tartozás időszakában azonban nem volt lehetséges ezen magyarok megsegítése, „tabu témának” számított a közéletben.

Az egykori külügyminisztet véleménye szerint a kisebbségben élő magyarok helyzetével kapcsolatos intézkedések az elmúlt közel 30 évben nem hoztak sikert, nem érte el a kormány, hogy a kívánt jogbiztonsági intézkedéseket meghozzák. Megfigyelhető a fogyatkozó magyarság, illetve felvillant az eltűnés perspektívája is. Jeszenszky Géza az EU pozitív hozadékait is hangsúlyozta, hiszen a csatlakozással szorosabb kapcsolatot ápolhatunk a külhoni magyarokkal. Zárásként a kinyújtott kéz és az ölelő kar politikájának folytatását hangsúlyozta.

Az ausztriai magyarok képviselőiből álló mintegy 80 fős közönség a rendezvény végén megvásárolhatta, és a szerzővel dedikáltathatta a bemutatott művet.