Az osztrák Bér- és szociális dömping elleni törvény (LSD-BG) bírságolási rendszere ellentétes az Európai Unió jogával

Az Európai Unió Bírósága a Maksimović-ügyben hozott ítéletében megállapította, hogy az ausztriai kiküldetésekre alkalmazandó osztrák Bér- és szociális dömping elleni törvény által kialakított szankcionálási rendszer EU-jogellenes, ezért nem alkalmazható. Ez azt jelenti, hogy az osztrák közigazgatási bíróságok jelenleg nem ítélkezhetnek a jelenleg hatályos LSD-BG alapján, a közigazgatási hatóságok pedig nem járhatnak el, és nem állapíthatnak meg LSD-BG szerinti szankciókat.

Abban az esetben, hogyha Ön, vagy vállalkozása ellen a szóban forgó törvény szerinti szabálysértési eljárás van folyamatban, javasoljuk, hivatkozzon az említett bírósági döntésre, vagy pedig kérje jogi tanácsadó (ügyvéd) segítségét.

A bécsi magyar nagykövetség külgazdasági irodája készséggel áll rendelkezésére jogi tanácsadók, osztrák és itteni magyar ügyvédek kiajánlásával.

Az ítélet a következő linken érhető el: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=217671&pageIndex=0&doclang=HU&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=13114393