A bécsi nagykövetség a forradalom 60. évfordulója alkalmából szervezett kulturális programok és megemlékezések mellett oktatási segédanyagként alkalmazható CD-ROM-ot készített 1956 eseményeiről. Az anyagot a kerek jubileum záróaktusaként a tavalyi év végén kb. 1000 osztrák gimnázium, ill. szakközépiskola részére juttattuk el. A CD-t egy, az osztrák tantervet is jól ismerő gimnáziumi történelemtanárral, Gyertyánfy Andrással együttműködve állítottuk össze, annak elkészítésében a Collegium Hungaricum is közreműködött. A projektet az '56-os Emlékbizottság anyagilag támogatta.

A CD-ROM bevezető része egy rövid összefoglalóval, a forradalom és szabadságharc 13 napját bemutató fotósorozattal, ill. az akkori történések közegét megidéző dokumentumokkal - többek között az osztrák kormány szovjet agressziót elítélő határozatával, vagy Albert Camus a "Magyarok vére" c. írásával - ad első betekintést a 60 évvel ezelőtti eseményekről. Ezt négy tematikus dosszié követi, melyek közül az első Magyarország és Ausztria 1945 és 1956 közötti történelmét hasonlítja össze, ezt követően a kommunista diktatúra alatti elnyomást, a szabadságharc küzdelmeit, ill. a pesti srácok szerepét, végül pedig a menekültek sorsát mutatjuk be. Az egyes fejezetek rövid bevezetőt, ill. az adott témának a helyi tantervhez való kapcsolódását jelző utalást tartalmaznak, melyeket számos írásos kordokumentum, statisztikai információk, irodalmi idézetek, továbbá archív fényképek és filmfelvételek követnek. Az anyag tanórai feldolgozását témavezető kérdések, feladatok is segítik. A CD elkészülte óta már több középiskolából is kaptunk köszönőleveleket, pozitív reakciókat, melyben jelzik, hogy azt hasznosan tudják alkalmazni a 20. századi történelem oktatásában.

A projektről részletesebben a gondola.hu-n megjelent interjúban olvashatnak:

http://gondola.hu/cikkek/103815-Magyar_forradalom_az_osztrak_gimnaziumokban.html