Hírek

Tragikus buszbaleset – részvétnyilvánítás

Pénteken, nem sokkal éjfél előtt tragikus buszbaleset történt Verona közelében, melyben tizenhat magyar honfitársunk, gimnazisták és kísérőik vesztették életüket, sokan pedig súlyos sérüléseket szenvedtek. A magyar konzuli szolgálat és a mentőszolgálatok munkatársai a helyszínen vannak, hogy olasz kollégáikkal együtt segítsenek a sérülteknek és az áldozatok hozzátartozóinak. A kormány január 23-ra nemzeti gyásznapot rendelt el – ekkor a nagykövetség épületére is kitűzzük a gyászlobogót és félárbócra engedjük a magyar zászlót. Január 24-én, kedden 10 és 12, valamint 14 és 16 óra között, továbbá 25-én, szerdán 14 és 16 óra között pedig kondoleáló könyvet helyezünk ki a követségen – Ausztriában élő honfitársaink ekkor és ebben a formában is emlékezhetnek az elhunytakra.
Tovább

„Megérteni Magyarországot” – pódiumbeszélgetés a bécsi Diplomáciai Akadémián

Január 10-én a nagykövetséggel közös szervezésben a bécsi Diplomáciai Akadémián került sor pódiumbeszélgetésre, mely aktuális hazai fejleményekkel - demokrácia és belpolitikai szituáció, gazdaság állapota -, ill. azokkal összefüggésben nemzetközi tendenciákkal – V4 szerepe az EU-ban, Unió jövője – egyaránt foglalkozott, ill. kitért a hazánk ausztriai megítélését befolyásoló helyi tényezőkre is.
Tovább

Oktatási CD-ROM az osztrák középiskolákban az 1956-os forradalomról

A bécsi nagykövetség a forradalom 60. évfordulója alkalmából szervezett kulturális programok és megemlékezések mellett oktatási segédanyagként alkalmazható CD-ROM-ot készített 1956 eseményeiről. Az anyagot a kerek jubileum záróaktusaként a tavalyi év végén kb. 1000 osztrák gimnázium, ill. szakközépiskola részére juttattuk el. A CD-t egy, az osztrák tantervet is jól ismerő gimnáziumi történelemtanárral, Gyertyánfy Andrással együttműködve állítottuk össze, annak elkészítésében a Collegium Hungaricum is közreműködött. A projektet az '56-os Emlékbizottság anyagilag támogatta.
Tovább

Zrínyi emléktábla Monyorókeréken (Eberau)

Három nemzet képviselői együtt emlékeztek december 10-én a hadvezér és költő Zrínyi Miklósra, aki 450 évvel ezelőtt Szigetvár ostrománál a hatalmas túlerő ellenére is fel tudta tartóztatni Szulejmán szultán hadát. A Zrínyi-emlékév keretében megtartott rendezvényen emléktáblát avattak fel a „nyugati civilizáció megmentőjének” tiszteletére. A Burgenlandi Horvát Kultúregyesület, a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület, a magyar és horvát nagykövetség által készített tábla arra emlékeztet, hogy Zrínyi Miklós 1564-ben a monyorókeréki kastélyban vette el második feleségét, Rosenberg Évát.
Tovább

Tudományos konferencia a nagykövetségen 1956 nemzetközi hatásairól

Az 1956-os forradalom 60. évfordulója alkalmából a Collegium Hungaricum, ill. a Bécsi Magyar Történeti Intézet a nagykövetséggel együttműködve kétnapos nemzetközi konferenciát szervezett avval a céllal, hogy a tudomány szemszögéből is felidézzük az akkor történteket.
Tovább