A bécsi konzuli osztály az alábbi tényekről vagy állapotról állíthat ki konzuli tanúsítványt (köznapi nevén „hitelesítés”):

  • névaláírás vagy kézjegy valódiságáról, amennyiben azt a konzul előtt személyesen megjelent fél vagy a jogi személy felhatalmazott képviselője konzul jelenlétében írja alá, vagy az okiraton szereplő aláírását a sajátjának ismeri el; (aláírás hitelesítése)
  • a konzul előtt felmutatott okirattal megegyező másolatról; (másolat hitelesítése)
  • magyar állampolgár életben létéről. (életbenléti igazolás)

Aláírás hitelesítése

Aláírás hitelesítésére csak előzetes időpont egyeztetés alapján, kizárólag személyesen kerülhet sor. Az időpont igénylésére vonatkozóan az ügyfélfogadás menüpontban találnak információt. Amennyiben Ön egynél több iraton szeretné aláírását hitelesíttetni, annyi időpontot kell foglalnia, ahány hitelesítésre szüksége van. 

Aláírás hitelesítése esetén az iratot a konzuli tisztviselő előtt írja alá, vagy az iraton szereplő aláírását Ön a konzuli tisztviselő előtt sajátjának ismeri el. Az aláírás hitelesítése során a konzuli tisztviselő csak az aláírás valódiságát állapítja meg, az irat tartalmát nem vizsgálja, azért nem felelős. Az iratot minden esetben Önnek kell előre elkészítenie. A konzuli részleg munkatársainak nem áll módjukban az Ön számára szükséges iratot megszerkeszteni, legépelni vagy kinyomtatni.

A hitelesítés feltétele, hogy személyazonosságát érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány bemutatásával igazolni tudja. Személyazonosító irat hiányában a hitelesítést nem tudjuk elvégezni. Más okmányt a személyazonosításra nem tudunk elfogadni. Nem fogadható el az okmányok másolata sem.

Amennyiben az aláírás cég (illetve más szervezet) képviselőjeként történik, minden esetben be kell mutatni a 30 napnál nem régebbi cégbírósági bejegyzést.

Másolat hitelesítése 

Másolat hitelesítése személyesen vagy postai úton is intézhető. Az időpont igénylésére vonatkozóan az ügyfélfogadás menüpontban találnak információt. Amennyiben Ön az irat másolatának hitelesítését több példányban kéri, annyi időpontot kell foglalnia, ahány példányt szeretne hitelesíttetni. Postai úton történő benyújtás esetén a „Kérelmező adatlap”-ot is mellékelni kell. Fontos, hogy postai benyújtás esetén az eredeti okiratot minden esetben küldje meg!​

Életbenléti igazolás: A fokozódó járványügyi helyzetre való tekintettel tájékoztatjuk Tisztelt Nyugdíjas Ügyfeleinket, hogy az életbenléti igazolás kiállítása előre egyzetetett időpontban lehetséges. 

Időpontot kizárólag az alábbi telefonszámon lehetséges foglalni hétfőtől szerdáig 9:00 és 16:00 óra között.
+43-1-537-80-441

Apostille

Amennyiben Ön nem aláírást, fordítást vagy másolatot szeretne hitelesíteni, hanem egy osztrák irat magyarországi felhasználása érdekében az okirat valódiságát szeretné hitelesíteni, akkor nem konzuli hitelesítésre, hanem apostille-ra van szüksége! Azt az osztrák hatóságok állítják ki, és az alábbi linken olvashat róla bővebben:

A konzuli osztály apostille-t nem állíthat ki!