A magyar állampolgárokat érintő, külföldön történt anyakönyvi eseményeket – születés, házasságkötés, házasság felbontása, haláleset, bejegyzett élettársi kapcsolat – Magyarországon is anyakönyveztetni kell. Az anyakönyvezési ügyeket 2017. október 1-jétől  Konzuli Osztályunk végzi. Az eljárások ügyintézési ideje hiánytalan kérelem esetén előreláthatólag kb. 6 hónap. A kiállított magyar anyakönyvi kivonat a bécsi Konzuli Osztályra érkezik, aki azt továbbítja/átadja a kérelmező részére.

A magyar állampolgár külföldön bejegyzett élettársi kapcsolatának magyarországi anyakönyveztetését a nagykövetség konzuli osztálya útján kezdeményezheti.

„2009. évi XXIX. tv
1. § (1) Bejegyzett élettársi kapcsolat akkor jön létre, ha az anyakönyvvezető előtt együttesen jelenlévő két, tizennyolcadik életévét betöltött, azonos nemű személy személyesen kijelenti, hogy egymással bejegyzett élettársi kapcsolatot kíván létesíteni.”

FIGYELEM! Az azonos nemű felek által külföldön kötött házasságot Magyarországon nem lehet anyakönyveztetni, bejegyzett élettársi kapcsolatként sem!

A kérelem benyújtására csak előzetes időpont egyeztetés alapján, kizárólag személyesen kerülhet sor. Az időpont igénylésére vonatkozóan az ügyfélfogadás menüpontban találnak információt. A foglalásnál az  "Anyakönyvezés (házasság/születés/válás)" pontot kell kiválasztani.

A kérelem személyes benyújtásakor mindkét félnek jelen kell lennie.

Benyújtáshoz szükséges:

  • kérelmező adatlap kitöltve,
  • formanyomtatvány kitöltve,
  • eredeti külföldi okirat a bejegyzett élettársi kapcsolatról,
  • a magyar fél születési anyakönyvi kivonatának másolata,
  • a bejegyzett élettársi kapcsolat előtti elvált vagy özvegy családi állapotot igazoló dokumentumok. A 2004. május 1. után jogerőre emelkedett válás esetében a válást kimondó bíróság által kitöltött és lepecsételt, ún. „Brüsszel II” adatlap. (A határozatokat hiteles magyar nyelvű fordítással kell ellátni),
  • érvényes, személyazonosságot és állampolgárságot igazoló okmány (útlevél/személyi igazolvány),
  • magyar lakcímkártya,
  • nem magyar fél külföldi állampolgárságának igazolása (érvényes útlevél vagy személyi igazolvány),
  • külföldi állampolgárságú félnek a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését megelőző családi állapot igazolása (az igazolást hiteles magyar nyelvű fordítással kell ellátni).