dr. Perényi János rendkívüli és meghatalmazott nagykövet

dr. Hajas Gábor követ (első beosztott)

dr. Zöld Orsolya Dóra tanácsos (vezető konzul)

Molnár Mária tanácsos (Collegium Hungaricum igazgatója)

dr. Bán Janka tanácsos (külpolitika, EU, agrárügyek)

Horváth Zsolt István tanácsos (külbiztonság politika)

dr. Szilágyi Gergő I.o. titkár (sajtó, belpolitika)

dr. Bertényi Iván I.o. titkár (Collegium Hungaricum igazgató helyettes)

Boros Renáta Eszter  I.o. titkár (konzul)

dr. Orbán Krisztina I.o.titkár (globális nyitás)

Mautner Márk II.o titkár (külgazdaság)

dr. Tefner Nóra II.o titkár (külgazdaság)

Talhammer Tímea III. o. titkár (protokoll)

Fábián Ádám III.o. titkár (energia-és gazdaságpolitika)

dr. Király Edina attasé (konzul)

Talián István ezredes Véderő-, katonai és Légügyi Attasé