dr. Perényi János rendkívüli és meghatalmazott nagykövet

Bóta Zsolt követ (első beosztott)

dr. Zöld Orsolya Dóra tanácsos (vezető konzul)

dr. Bán Janka tanácsos (külpolitika, EU, agrárügyek)

Horváth Zsolt István tanácsos (külbiztonság politika)

Boros Renáta Eszter  I.o. titkár (konzul)

dr. Eperjesi Zoltán I.o. titkár (belpolitika, gazdaságpolitika)

dr. Orbán Krisztina I.o.titkár (globális nyitás)

Mautner Márk II.o titkár (külgazdaság)

dr. Tefner Nóra II.o titkár (külgazdaság)

dr. Király Edina II.titkár (konzul)

Talhammer Tímea III. o. titkár (protokoll)

Fábián Ádám III.o. titkár (energia-és gazdaságpolitika)

Nagy Viktor alezredes Véderő-, katonai és Légügyi Attasé

 

Molnár Mária tanácsos (Collegium Hungaricum igazgatója)

dr. Bertényi Iván I.o. titkár (Collegium Hungaricum igazgató helyettes)