Általános tudnivalók
A vásári, illetve piaci kiskereskedelmet Ausztriában alapvetően szabad vállalkozói tevékenységnek (freies Gewerbe) tekintik és ehhez nem szükséges a szakképzettség/szakmai jogosultság igazolása. Ha valaki ezt a tevékenységet folytatja, elegendő az adott vállalkozói formával (egyéni vállalkozó, Bt., Kft.) rendelkeznie. Az ausztriai tevékenység idejére vállalkozói igazolványának német fordítását tartsa magánál!

A tevékenység megkezdése előtt be kell jelentkezni az osztrák adóhatóság erre kijelölt kirendeltségénél, a  Finanzamt Graz-Stadt-nál.
Elérhetőségek:
8010 Graz, Conrad von Hötzendorf-Str. 14-18
Tel: +43 316/881/0 vagy +43 (0) 50-233-33,
Fax: +43 (0) 50-233-5938041 ill. +43 (0) 50-233-5938042

A formanyomtatványok az alábbi honlapról letölthetőek és a fenti fax-számon benyújthatóak:

https://www.bmf.gv.at/steuern/selbststaendige-unternehmer/umsatzsteuer/ust-veranlagungsverfahren.html

Az adóhatósági bejelentő, osztrák adószám igénylő alábbi formanyomtatványra (Verf. 19)

https://service.bmf.gv.at/service/anwend/formulare/show_mast.asp?s=Verf19
lesz szükségük. A továbbiak az adóhatósággal folytatott levelezés során ezt a számot fel kell tüntetni. A nyomtatvány mellékleteként szükséges beadni a vállalkozás magyarországi NAV általi regisztrálásának igazolását (U 70). Az adóhatóság tájékoztatást nyújt a számla/nyugtaadási (pl. pénztárgép) kötelezettségről. A 30 000 euró alatti éves ausztriai árbevétel esetén évente, e fölött negyedévente kell a bevételek utáni adót bevallani és megfizetni, ennek menetéről és a pontos szabályozásról az adószám kiállításával egyidejűleg fog tájékoztatást kapni az adóhatóságtól
Általában csak egy egyszerűsített bevételi nyilvántartást kell vezetni és az ez után keletkező ÁFÁ-t Ausztriában kell megfizetni, tehát ez alapján tud elszámolni az adóhatóság felé.

Fontos: Amennyiben a vállalkozás csak ideiglenesen Magyarországról átjárva árusít, akkor meg kell neveznie egy osztrák kézbesítési meghatalmazottat (Zustellungsbevollmächtigte), akivel az adóhatóság a hivatalos levelezést folytatja és a neki küldött értesítést egyenértékűnek tekinti a vállalkozó (vállalkozás) személyes értesítésével (értesítés bevallási kötelezettségről, adó folyószámla egyenleg, fizetési felszólítás stb.).

Az árusítás helyével összefüggő  tudnivalók

Standról történő árusítás
Az árusítás bizonyos feltételek esetén önkormányzati rendelet útján meghatározott időre, vagy a település meghatározott területein betiltható. Tanácsoljuk, hogy az árusítás megkezdése előtt az illetékes önkormányzatnál kérjenek felvilágosítást az esetleges büntetés, vagy akár a készlet elkobzásának megelőzése érdekében. Több önkormányzat rendeletben szabályozza  a piacon, közterületen történő árusítás szabályait. Bécsi mobil stand felállításához (engedélyezéséhez) az alábbi link nyújt teljes körű tájékoztatást (német nyelven):

http://www.wien.gv.at/amtshelfer/wirtschaft/maerkte/stand/strassenstand/aufstellung.html

A piacozó vásárok listája az Osztrák Gazdasági Kamara piaci kereskedelem honlapján www.dermarkthandel.at ill. a https://www.wko.at/Content.Node/branchen/oe/Markt---Strassen--und-Wanderhandel/Maerkteverzeichnis2.html
tartományi bontásban elérhető (a menüben Ausztria térképén a megfelelő tartományra kattintva).

Fontos, hogy immár Ausztriában is kötelező a bizonylatadás, ami 15 000 eurót nem meghaladó éves készpénzes értékesítés esetén egy kézzel írt egyszerű bizonylat lehet.

Az online pénztárgépek alkalmazását Ausztriában is bevezették 2016. január 1-e óta.
A hatóságok eltekintenek azonban az online pénztárgépek használatától, ha szabadban, azaz szabad ég alatt történik az árusítás, ekkor ugyanis az ún. „Kalte-Händeregelung” elveinek megfelelően kell eljárni, ebben az esetben kivételes szabályok érvényesek.
Ez azt jelenti, hogy nincs online pénztár üzemeltetési kötelezettség abban az esetben, ha az éves nettó forgalom nem haladja meg a 30.000 EUR-t és az értékesítés ún. háztól-házig, az adás-vétel nyilvános területen, tereken, utcákon, vagy más egyéb nyilvános helyeken történik, ill. amikor nem zárt helyen, teremben, termekben realizálódik az árusítás. Ez az értékhatár nem a teljes céges éves forgalomra vonatkozik, hanem kizárólag a szabad ég alatt történő értékesítésre.

Az online pénztárgépek ausztriai szabályozásáról az alábbi linken olvashat német nyelven bővebben:
https://www.wko.at/Content.Node/Service/Steuern/Weitere-Steuern-und-Abgaben/Verfahren---Pflichten-im-oesterr--Steuerrecht/Registrierkassen--und-Belegerteilungspflicht.html


Ausztriában telephellyel nem rendelkező, határon átnyúló szolgáltatást nyújtó vállalkozások által kiküldött munkavállalók foglalkoztatása
(egyéni vállalkozóra és cégtulajdonosra nem vonatkozik)

A kiküldött munkavállalók bejelentése kötelező. A kiküldött munkavállalóra ZKO3 jelű bejelentő nyomtatványok kitöltött példányát (kiküldetés bejelentés) kell a tervezett munkavégzést legalább 1 héttel megelőzően a nyomtatványon feltüntetett címre elküldeni. A nyomtatványok az Osztrák Pénzügyminisztérium honlapjáról letölthetőek és elektronikus formában is beküldhetőek. A kiküldetés bejelentés másolati példányát a munkavégzés helyszínén kell tartani.

A nyomtatványok elérhetősége:
https://www.bmf.gv.at/betrugsbekaempfung/entsendung-zentrale-koordination/entsendemeldungen-zentrale-koordinationsstelle.html#heading_Link_zu_den_Formularen
illetve
a ZKO3 nyomtatvány közvetlen elérhetősége:
https://www3.formularservice.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?pid=cc0245e96e3145f28adeacc34a476f8d&pn=B721d3a1bda1e4750953b05caa085a925
magyar nyelven:
https://www3.formularservice.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?pid=cc0245e96e3145f28adeacc34a476f8d&pn=B721d3a1bda1e4750953b05caa085a925&lang=hu

a ZKO 3 nyomtatvány a tevékenység meghosszabbításához:
https://www3.formularservice.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?pid=cc0245e96e3145f28adeacc34a476f8d&pn=Ba8a527e79fe047d79ac462bc9ce88d2d
magyar nyelven:
https://www3.formularservice.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?pid=cc0245e96e3145f28adeacc34a476f8d&pn=Ba8a527e79fe047d79ac462bc9ce88d2d&lang=hu

A kiküldött magyar munkavállalónak rendelkeznie kell továbbá az Országos Egészségügyi Pénztár által kiállított A1-es kiküldetési igazolással (az A1-es igazolásról részletes tájékozató az OEP honlapján: http://www.oep.hu/nyomtatvanytar/temp_sc_522015.html

A munkavállalókat ausztriai foglalkoztatásuk időtartama alatt az osztrák kiskereskedelmi ágazati kollektív szerződésben megállapított, besorolásuknak megfelelő minimális bérezés illeti meg.
Az aktuális bértáblák a www.kollektivvertrag.at oldalon érhetők el.
 

Fontos: A törvény előírása szerint a német nyelvű bér- és járulékfizetésre vonatkozó bizonylatokat (munkaszerződés, munkaidő nyilvántartás, bérfizetési jegyzék, banki átutalási bizonylatok) az ausztriai munkavégzés során a helyszínen kell tartani.


Egyéb kérdések esetén lépjen kapcsolatba Magyarország Nagykövetségének Külgazdasági Irodájával az alábbi elérhetőségeken:
Magyarország Nagykövetsége, Bécs
Külgazdasági Iroda
Bankgasse 4-6
A-1010, Wien
Tel: +43-1-537-80-471
Email: trade.vie@mfa.gov.hu