Családi állapot igazolás (Ehefähigkeitszeugnis)

A kérelem kizárólag postai úton vagy Tiszteletbeli konzulnál intézhető.

Szükséges dokumentumok:

  • kérelmező adatlap kitöltve,
  • Kérelem - családi állapot igazolására kitöltve,
  • a magyar állampolgár érvényes személyazonossági igazolványa (másolat)  vagy útlevele (másolat),
  • amennyiben rendelkezésre áll magyar lakcímigazolványa (másolat),
  • ha az ügyfél családi állapota elvált vagy özvegy, az ezt alátámasztó okiratokat is be kell mutatni (pl. jogerős bírósági határozat a házasság felbontásáról, elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata).

Postai úton történő benyújtásra kizárólag a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban szereplő ügyfeleink esetében van mód, melyet a magyar lakcímigazolvány igazol. 

Amennyiben az ügyfél nem szerepel a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban, kezdeményeznie kell a személyi adat- és lakcímnyilvántartásba való felvételét, az igazolást ezt követően tudjuk kiállítani.

Az igazolást német nyelven adjuk ki, így azt már nem szükséges lefordítani.

A konzulátus posta címe, ahova a küldeményeket lehet küldeni:

Botschaft von Ungarn

Konsularabteilung

Bankgasse 4-6

1010 Wien

A kiállított igazolást kizárólag ausztriai címre tudjuk elküldeni. Magyarországi vagy más országban található címre postai úton nem kézbesíthetünk küldeményeket. 

 

Magyar állampolgár házasságkötése Ausztriában

A magyar külképviseletek előtt házasság nem köthető.
 
A szükséges teendőkről a tervezett házasságkötés helye szerinti anyakönyvi hivatal (Standesamt) ad pontos tájékoztatást.

Az alábbiakat általános tájékoztatásul közöljük:
a személyazonosság és az állampolgárság bizonyítására várhatóan minden esetben be kell mutatni az érvényes útlevelet és eredeti születési anyakönyvi kivonatot (általában 6 hónapnál nem régebbit fogadnak csak el), valamint a konzuli osztály által kiállított családi állapot igazolást  (Ehefähigkeitszeugnis) is.  Amennyiben a magyar állampolgár korábban házasságban élt, okirattal kell igazolni annak megszűnését (jogerős válási okmány, elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata).

A házasságkötés tényét utólag Magyarországon is anyakönyveztetni kell. Ez intézhető a Nagykövetség Konzuli Osztályán vagy bármelyik magyarországi anyakönyvi hivatalban (lásd "Anyakönyvi ügyek").