Magyar állampolgár házasságkötése Ausztriában

A kérelem a járványügyi helyzetre való tekintettel kizárólag postai úton intézhető.

A magyar külképviseletek előtt házasság nem köthető.
 
A szükséges teendőkről a tervezett házasságkötés helye szerinti anyakönyvi hivatal (Standesamt) ad pontos tájékoztatást.

Az alábbiakat általános tájékoztatásul közöljük:
a személyazonosság és az állampolgárság bizonyítására várhatóan minden esetben be kell mutatni az érvényes útlevelet és eredeti születési anyakönyvi kivonatot (általában 6 hónapnál nem régebbit fogadnak csak el), valamint a konzuli osztály által kiállított családi állapot igazolást  (Ehefähigkeitszeugnis) is.  Amennyiben a magyar állampolgár korábban házasságban élt, okirattal kell igazolni annak megszűnését (jogerős válási okmány, elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata).

A házasságkötés tényét utólag Magyarországon is anyakönyveztetni kell; ez intézhető a Nagykövetség Konzuli Osztályán vagy bármelyik magyarországi anyakönyvi hivatalban (lásd Házasság magyarországi anyakönyvezése).

Családi állapot igazolás (Ehefähigkeitszeugnis)

Személyesen konzuli osztályunkon, tiszteletbeli konzulnál vagy postai úton is intézhető.
Az időpont igénylésére vonatkozóan az ügyfélfogadás menüpontban találnak információt.

Szükséges dokumentumok:

  • kérelmező adatlap kitöltve,
  • Kérelem - családi állapot igazolására kitöltve,
  • a magyar állampolgár érvényes személyazonossági igazolványa vagy útlevele,
  • és magyar lakcímigazolványa,
  • ha az ügyfél családi állapota elvált vagy özvegy, az ezt alátámasztó okiratokat is be kell mutatni (pl. jogerős bírósági határozat a házasság felbontásáról, elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata).

Postai úton történő benyújtás esetén - melyre kizárólag a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban szereplő ügyfeleink esetében van mód -  a fentieken kívül szükséges:
a kitöltött adatlapot úgy küldje el, hogy az adatlapon lévő aláírását hitelesítse közjegyzővel vagy a tiszteletbeli konzullal.

Amennyiben az ügyfél nem szerepel a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban, kezdeményeznie kell a személyi adat- és lakcímnyilvántartásba való felvételét, az igazolást ezt követően tudjuk kiállítani.

Az igazolást német nyelven adjuk ki, így azt már nem szükséges lefordítani.