Okmányesemény: Útlevél/személyazonosító igazolvány elvesztése/eltulajdonítása

 

Általános információk:

Az úti okmány (útlevél/személyazonosító igazolvány) elvesztését/eltulajdonítását az érintettnek minden esetben haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított 3 munkanapon belül be kell jelentenie. 

Illetékes hivatal:

A bejelentés megtehető:

  • Magyarországon bármely kormányablakban
  • külföldön hivatásos konzuli tisztviselőnél
  • ügyfélkapun keresztül

Érintettek:

Az okmány elvesztését/eltulajdonítását személyesen kell benyújtani Konzuli Osztályunkon előzetes időpontfoglalás alapján. A bejelentéssel egyidejűleg új útlevél/személyazonosító igazolvány is kérelmezhető.

Szükséges dokumentumok:

  1. Rendőrségi jegyzőkönyv az úti okmány eltulajdonításáról (amennyiben rendelkezésre áll)
  2. Személyazonosításra szolgáló egyéb, fényképes igazolvány (amennyiben rendelkezésre áll)
  3. Magyar lakcímkártya
  4. Magyar lakcímkártya hiányában magyar születési/házassági anyakönyvi kivonat

Az elvesztésről/eltulajdonításról Konzuli Osztályunkon jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza az érintett nyilatkozatát az elveszett/ellopott úti okmány fellelhetőségéről, az okmányesemény körülményeiről, valamint az elveszett/ellopott úti okmány számát, érvényességi idejét.

Határidő:

Az okmányeseményről készült jegyzőkönyv az ügyintézéssel egyidejűleg kiállításra kerül.

Költségek:

Az okmányesemény bejelentése díjmentes. Az új okmány igénylése esetén a magánútlevél/személyazonosító igazolvány részben feltüntetett díjak az irányadóak.

 

További információk:

Ügyfélkapuval rendelkező magyar állampolgárnak lehetősége van

  • elektronikus úton bejelenteni kártyaformátumú személyazonosító igazolványa elvesztését, eltulajdonítását és megsemmisülését. A bejelentés alapján személyazonosító igazolványa érvénytelenítésre kerül.
  • az útlevél pótlására irányuló kérelmét elektronikusan benyújtani, annak elvesztése, eltulajdonítása vagy megsemmisülése esetén. Az útlevél pótlása iránti kérelem kizárólag abban az esetben nyújtható be elektronikus úton, ha a pótlandó útlevél 2013. január 1-jét követően került igénylésre és kérelmezője hozzájárult ujjnyomat adatának tárolásához, vagy ujjnyomat adat felvételezésére a jogszabályban előírt okból nem került sor. 

A fenti kérelmek bejelentése az alábbi oldalon tehető meg: (Kizárólag ügyfélkapuval rendelkező ügyfelek részére)

https://www.nyilvantarto.hu/ugyseged/

 

Ha az okmányesemény bejelentésével egyidejűleg új útlevelet/személyazonosító igazolványt is kérelmeznek, akkor ebben az esetben az időpontfoglaló rendszerben az „Okmányesemény bejelentése+ új okmány igénylése” ügytípusra foglaljanak időpontot.