A külföldön élő állampolgár a magyar állampolgárságát lemondással szüntetheti meg.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy csak az mondhat le a magyar állampolgárságról, aki

 • már rendelkezik más állam állampolgárságával,
 • VAGY arra ígérvényt kapott,
 • ÉS Magyarországon már nincsen lakcíme (külföldi letelepedést jelentett be).

(Az osztrák állampolgárság felvételével kapcsolatos információk a www.help.gv.at honlapcímen találhatók.)

Lemondás ügyintézésére csak előzetes időpont egyeztetés alapján, kizárólag személyesen kerülhet sor. Az időpont igénylésére vonatkozóan az ügyfélfogadás menüpontban találnak információt.

A kérelemhez szükséges dokumentumok:

 • a magyar állampolgárságról való lemondáshoz szükséges formanyomtatvány;
 • kérelmező adatlap;
 • a külföldi állampolgárságot igazoló okirat (osztrák útlevél, osztrák állampolgársági bizonyítvány) vagy állampolgársági ígérvény (Zusicherung, Bescheid) eredetiben vagy hiteles másolatban, OFFI fordítással (www.offi.hu), vagy hivatalos, osztrák fordító által készített magyar fordítással;
 • a magyar állampolgárság igazolása (érvényes magyar útlevél vagy magyar személyi igazolvány, illetőleg egy évnél nem régebben kiállított magyar állampolgársági bizonyítvány);
 • születési anyakönyvi kivonat;
 • a családi állapot igazolása (házassági anyakönyvi kivonat, jogerős válóperi ítélet, elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonatának bemutatása);
 • igazolás arról, hogy a kérelmező külföldi letelepedés szándékával magyarországi lakóhelyét és tartózkodási helyét megszüntette (a magyar lakcímkártyán "lakóhely: külföldi cím" szerepel,);
 • osztrák Meldezettel;
 • honosítási okirat (honosított állampolgárok esetén).

A házastársak és kiskorú gyermekeik közös kérelmet terjeszthetnek elő. Ehhez a házastársak és a 14. életévüket betöltött kiskorúak személyes megjelenése szükséges. Kiskorú gyermekek lemondási kérelméhez mindkét szülő hozzájárulása szükséges. Elvált vagy különélő házastársak esetén is szükséges a hozzájárulás, függetlenül attól, hogy a gyermeket a bíróság kinél helyezte el. Ez alól kivételt jelent, ha a bíróság a szülői felügyeleti jogot megszüntette, s ez jogerős bírósági határozat bemutatásával bizonyítható.

A lemondás elfogadásáról Magyarország köztársasági elnöke dönt, az eljárás - hiánytalan kérelem esetén - előreláthatólag 6-8 hónapot vesz igénybe.

A magyarországi illetékes hatóság elérhetősége (itt tud érdeklődni a kérelem állásáról):
Budapest Főváros Kormányhivatala - BFKH
Honosítási és Állampolgárság Megállapítási Osztály
H-1117 Budapest, Budafoki út 60.
Tel: +36 (1) 550-1218