I. Tanácsok, általános információk a biometrikus magánútlevél igénylésével kapcsolatban

1. Személyes megjelenés
Új, biometrikus útlevelet (hacsak nem fizikailag korlátozott személyről van szó) csak előzetes időpont egyeztetés alapján, személyesen lehet igényelni. Az időpont igénylésére vonatkozóan az ügyfélfogadás menüpontban találnak információt.

2. Útlevél-igénylési feltételek
Az útlevél-igénylés feltételei az életkortól és egészségi állapottól függően változnak:

a) 18-65 év közötti személy

 Az útlevél igényléséhez szükséges dokumentumok:

 • kérelmező adatlap,
 • érvényes magyar útlevél, vagy érvényes magyar személyi igazolvány, vagy három évnél nem régebbi állampolgársági bizonyítvány, vagy - honosított és visszahonosított állampolgár esetében - honosítási okirat (ha a kérelmező ezek egyikével sem rendelkezik, állampolgársági vizsgálat indítására lehet szükség, mely több hónappal meghosszabbítja az útlevél kiállításának idejét);
 • személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (röviden: lakcímkártya);
 • magyar születési anyakönyvi kivonat (lakcímkártya bemutatása esetén nem szükséges);
 • amennyiben a kérelmező a házassági nevét használja, magyar házassági anyakönyvi kivonat (lakcímkártya bemutatása esetén nem szükséges);
 • útlevél igényléshez 6 éves kor felett nincs szükség igazolványképre (helyben készül).

Érvényes úti okmány elvesztése vagy eltulajdonítása esetén az új útlevél igényléséhez minden esetben rendőrségi jegyzőkönyv szükséges az elvesztés vagy az eltulajdonítás bejelentéséről.

Az útlevél igényléséhez kapcsolódó díjak:
• 5 éves útlevél kiállítási díja: 41 euró
• 10 éves útlevél kiállítási díja: 60 euró
Elveszett vagy megrongálódott érvényes útlevél pótlása pótdíj felszámítását vonja maga után.

b) 65 év feletti személy

Az útlevél igényléséhez szükséges dokumentumok:

 • lásd: 18-65 év közötti személyek útlevél igényléséhez szükséges dokumentumok

Az útlevél igényléséhez kapcsolódó díjak:

 • 65 év feletti kérelmezőnek 20 EUR

c) kiskorú (0-18 év közötti) személy

Kiskorú személy részére benyújtott útlevél igény esetén szükség van mindkét szülő személyes megjelenésére.

Egyik szülő személyes jelenléte csak akkor elegendő:

 • ha kizárólagos felügyeleti jogkörrel rendelkezik, és erről jogerős bírósági végzést hoz;
 • ha a másik szülő aláírásával ellátott, közjegyző vagy tiszteletbeli konzul által hitelesített vagy két tanú aláírásával ellátott hozzájáruló nyilatkozatot mutat be (Útlevélhez szülői hozzájáruló nyilatkozat);
 • ha a másik szülő haláláról halotti anyakönyvi kivonattal rendelkezik.

A 12 év feletti kiskorúnak ujjlenyomatot kell adnia, igénylőlapját saját kezűleg kell aláírnia.
A 12 év alatti kiskorú útlevele nem tartalmaz ujjlenyomatot, ezért a kérelem a tiszteletbeli konzuloknál is előterjeszthető (kivéve újszülött részére), igénylőlapját az egyik magyar szülő írja alá.

Az útlevél típusai:
• 3 éves útlevél (6 év alatti kiskorú személy részére)
• 5 éves útlevél (6-18 év közötti kiskorú személy részére)

Az útlevél igényléséhez szükséges dokumentumok:

 • kérelmező adatlap,
 • a gyermek érvényes útlevele, vagy a gyermek érvényes személyi igazolványa;
 • személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (röviden: lakcímkártya);
 • szülők érvényes útlevele vagy személyi igazolványa;
 • gyermek magyar születési anyakönyvi kivonata (útlevél nem állítható ki a gyermek születésének hazai anyakönyvezése nélkül - lásd Születés hazai anyakönyvezése);
 • 1 db színes ICAO-igazolványkép / Passfoto (6 éves kor alatti gyermekről nem lehet a helyszínen megfelelő biometrikus képet készíteni).
 • Nyilatkozat állandó magánútlevél kiállításához (amennyiben a születés hazai anyakönyvezése még nem történt meg és a gyermek 6. életévét nem töltötte be)

Érvényes úti okmány elvesztése vagy eltulajdonítása esetén az új útlevél igényléséhez minden esetben rendőrségi jegyzőkönyv szükséges az elvesztés vagy az eltulajdonítás bejelentéséről.

Az útlevél igényléséhez kapcsolódó díjak:
• 3 éves útlevél kiállítási díja: 27 euró
• 5 éves útlevél kiállítási díja: 27 euró
Családban 2 gyermeket nevelők esetén: 24 euró, 3 gyermek vagy annál több esetén: 22 euró.
Elveszett vagy megrongálódott érvényes útlevél pótlása pótdíj felszámítását vonja maga után.

d) fizikailag korlátozott személy

Ebben az esetben a kérelmezőnek nem kell személyesen megjelennie a konzulátuson, útlevél-igényléséről levélben vagy e-mailben kell értesítenie a konzulátust. Az útlevéligénylő lapot és a kapcsolódó díjakról szóló befizetési csekkeket a konzulátus továbbítja a kérelmező ausztriai címére.

Az útlevél típusa:
• 1 éves biometrikus, de ujjlenyomatot nem tartalmazó útlevél

Az útlevél igényléséhez szükséges dokumentumok:

 • kérelmező adatlap,
 • a 18-65 közötti személyek útlevél-igényléséhez szükséges dokumentumok másolatai;
 • orvosi igazolás a betegségéről, amely akadályozza a szabad mozgásban;
 • 1 db színes ICAO-igazolványképpel / Passfotoval ellátott, közjegyző előtt aláírt, pontosan kitöltött útlevél igénylőlap.

3. Fizetés
A konzulátuson kizárólag bankkártyával lehet fizetni, készpénz elfogadására nincs lehetőség. Bankkártya hiányában csekken keresztül, banki befizetéssel/átutalással is rendezhető a fizetés.

4. Átvétel feltételei
Az útlevél kiállítása kb. 4-6 hetet vesz igénybe, az ügyintézési időt nem lehet lerövidíteni. Ha megérkezik Magyarországról az új útlevél, a konzulátus értesíti a kérelmezőt az általa megadott telefonszámon az átvétel feltételeiről.

Az útlevél átvételére két lehetőség van:

 • személyes átvétel, melynek feltétele (amennyiben az előző útlevél még egy éven belül érvényes) az előző útlevél leadása érvénytelenítésre;
 • postai kézbesítés, melynek feltétele (amennyiben az előző útlevél még egy éven belül érvényes) az előző útlevél elküldése (a konzulátus tértivevénnyel küldi el az új útlevelet, valamint az érvénytelenített előző útlevelet).

5. Hazai okmányirodai benyújtás lehetősége, irattovábbítás
A kérelmező hazai okmányirodában is benyújthatja útlevél igénylése iránti kérelmét. Az okmányirodában jelezheti, hogy a Magyarországon igényelt útlevelet ne magyarországi lakcímre, hanem a bécsi nagykövetségre kézbesítsék konzuli közreműködési díj (20 euró) ellenében, melyet átvételkor Maestro bankkártyával egyenlíthet ki. Ebben az esetben kérjük, hogy az igénylés tényéről, valamint ausztriai elérhetőségeiről konzuli osztályunkat is értesítse e-mailben. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a már elkészült útlevél diplomáciai futárpostával kerül továbbításra konzuli osztályunkra, havonta egy alkalommal.

II. Soron kívüli és sürgősségi útlevél ügyintézés Magyarországon

Magyarországon a hatályos jogszabályok alapján lehetőség van arra, hogy az útlevelet a jelenlegi harminc napos ügyintézési idő mellett 7 napos, 3 napos vagy akár 24 órás ügyintézési idővel igényeljék az ügyfelek.

Az emelt szintű szolgáltatás választása esetén az útlevél kiállítás eljárási illetékének megfizetésén túl igazgatási szolgáltatási pótdíjat kell fizetni.
A pótdíj:
- 7 napos soron kívüli eljárás esetén 19 ezer forint;
- 3 napos sürgősségi ügyintézéskor 29 ezer forint;
- 24 órán belüli azonnali okmánykiállítás esetén 39 ezer forint.

24 órán belüli azonnali okmánykiállítást kizárólag a Budapest Főváros Kormányhivatala Központi Okmányiroda ügyfélszolgálatán (Budapest XIII. kerület, Visegrádi utca 110.) lehet igényelni hétköznapokon 8-tól 20 óráig, szombaton és vasárnap 8-tól 14 óráig.

A kérelem soron kívüli (7 napos), valamint sürgősségi (3 napos) eljárás esetén az ország bármely járási hivatalában benyújtható személyesen.
Megváltozott az okmányok átvételi rendje is! A sürgősségi, valamint azonnali eljárásban igényelt útlevél kizárólag a Központi Okmányirodában vehető át.

A magyarországi okmányirodák elérhetőségét az alábbi honlapon találja:

http://www.nyilvantarto.hu/hu/oik

Megváltozott az Ön neve a legutóbbi útlevele/személyi igazolványa igénylése óta?

Kérjük, amennyiben Ön házasságot kötött vagy elvált, és ezért más nevet visel, mint ami az érvényes útlevelében/személyi igazolványában/honosítási okiratában szerepel, akkor hozza magával a házassági anyakönyvi kivonatát vagy a válási ítéletét. Amennyiben az Ön válását/házasságát még nem anyakönyvezték Magyarországon, ezt meg kell tenni ahhoz, hogy az új útlevelét már az új nevére állíthassuk ki.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy minden magyar állampolgár kötelessége, hogy Magyarországon anyakönyveztesse a házasságát, válását, gyermeke születését, stb. Az anyakönyvezésről itt olvashat bővebben.

Mi történik, ha Önnek már lejárt az útlevele és a személyi igazolványa?

Amennyiben a kérelem benyújtásakor a kérelmező nem rendelkezik érvényes, vagy kevesebb, mint egy éve lejárt útlevéllel, érvényes személyi igazolvánnyal, állampolgársági bizonyítvánnyal vagy honosítási okirattal, és a személyi adat- és lakcímnyilvántartó rendszerben nem szerepel, úgy hivatalból állampolgársági vizsgálatot kell lefolytatni. Ilyenkor az útlevél eljárás ideje kb. 24-28 hét. Az állampolgársági vizsgálat lefolytatásához sok kérdésre kell válaszolni, ezért kérjük, töltse le a nyomtatványt és a kitöltött kérelemmel, valamint magyar okirataival (születési anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat) fáradjon a konzuli osztályra. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ebben az esetben "Állampolgársági vizsgálat + útlevél" időpont foglalása szükséges!

Az állampolgársági vizsgálat jogszabályi kötelezettség, és nem a konzulátus döntése. Sajnos nem áll módunkban kivételt tenni.

Az útlevél, illetve személyi igazolvány érvényességi idejének figyelemmel kísérése mindenkinek a saját felelőssége. Éppen ezért nem kap senki hamarabb időpontot az útlevélkérelem benyújtására, mert az előző útlevele, illetve személyi igazolványa lejár.