Itt olvashatnak egy összefoglaló anyagot arról, hogy Ausztriában mely ügyek miatt kell Bécsbe utazni a konzuli osztályra, és mely ügyek intézhetők a tiszteletbeli konzuloknál.

1. Tiszteletbeli konzulnál intézhető közjegyzői ügyek

 • Másolat hitelesítése
 • Aláírás hitelesítése

Ebben a témakörben fontos kiemelni, hogy fordítás hitelesítésére az Ausztriában működő tiszteletbeli konzuloknak nincs jogosultsága. Ezt csak Bécsben lehet elintézni (kizárólag hivatalos fordító által készített fordítás esetén).

2. Tiszteletbeli konzulnál intézhető hatósági közreműködési ügyek

 • Útlevélkérelem átvétele 12 éven aluli gyermekek részére, (újszülött esetén kizárólag abban az esetben, ha a gyermek magyarországi anyakönyvezése elkészült, vagy már folyamatban van, és ezt igazolni tudja. pl.: a magyarországi anyakönyvvezető által kiállított igazolással);
 • Állampolgárság igazolása iránti kérelem átvétele (állampolgársági vizsgálat;)
 • A magyar állampolgárságról való lemondás átvétele (csak amennyiben a külföldi letelepedését már bejelentette);
 • Okiratbeszerzés Magyarországról (erkölcsi bizonyítvány, anyakönyvi kivonat, stb.);
 • Családi állapot igazolása iránti kérelem átvétele;
 • Talált és bevont okmányok megküldése a nagykövetség részére.

Mely esetekben NEM fordulhat hatósági ügyben a tiszteletbeli konzulhoz? (Ezeket az ügyeket csak Bécsben lehet elintézni, vagy Magyarországon)

 • születés anyakönyvezése;
 • apai elismerő nyilatkozat (azonban az apai elismerő nyilatkozathoz való anyai hozzájárulást lehet a tiszteletbeli konzulnál is felvenni (pl. az édesapa Magyarországon tesz apai elismerő nyilatkozatot, és az édesanya ehhez Grazban járul hozzá);
 • házasság, válás és halál anyakönyvezésére vonatkozó kérelmek átvétele;
 • halottszállítási engedély;
 • 12 évnél idősebb állampolgárok útlevélkérelmet Ausztria területén Bécsben vagy Innsbruckban adhatnak be, ugyanis az ő útlevelükhöz biometrikus aláírás és ujjlenyomat szükséges, amelyet csak a nagykövetség konzuli osztályán vagy a főkonzulátuson lehet elkészíteni;
 • magyarországi lakcímbejelentéssel, külföldi letelepedés bejelentéssel kapcsolatos kérdések;
 • honosítás (magyar állampolgárság megszerzése);
 • vízum.

3. Tiszteletbeli konzulok érdekvédelmi hatáskörei

 • a tiszteletbeli konzul működési területén a bajbajutott magyar állampolgárok részére segítséget nyújt;
 • a területükön talált/előkerült/jelentkezett bajba jutott magyar állampolgárokról a bécsi konzuli osztályt értesíti.