Munkavégzés Ausztriában határon átnyúló szolgáltatóként

Azok az uniós állampolgárok, akik az EU valamely más országában az osztrák iparűzési szabályozás hatálya alá eső tevékenységgel megegyező tevékenységet jogszerűen folytatnak, Ausztriában is jogosultak ezt a tevékenységet alkalomszerűen és átmenetileg végezni. Ez a más, nem osztrák EU tagállamokban székhellyel rendelkező társas vállalkozásokra is igaz. Abban az esetben, ha a szolgáltatónak nincs Ausztriában székhelye vagy telephelye, határon átnyúló szolgáltatásról beszélünk.

 

Iparűzési szabályozás az Ausztriában telephellyel nem rendelkező vállalkozások határon átnyúló szolgáltatás nyújtása esetén

Ausztriában mintegy 80, a szabályozott iparűzés hatálya alá tartozó gazdasági tevékenység folytatása az osztrák gazdasági minisztérium Iparűzési Végrehajtási Osztályánál benyújtott előzetes szolgáltatásnyújtási bejelentéshez kötött. A bejelentés online megtehető a minisztérium honlapján:

https://www.bmaw.gv.at/Themen/Unternehmen/Gewerbe/Gewerbeanmeldung.html,

illetve:

https://www.bmaw.gv.at/Themen/Unternehmen/Grenzueberschreitende-Dienstleistung.html a „Weiterführende Informationen” menüpont alatt.

A regisztráció keretében a magyar vállalkozásnak többek között az adott tevékenység végzésére vonatkozó magyarországi iparűzési jogosultságát kell igazolnia. Ehhez elengedhetetlenül szükséges a hiteles fordítással ellátott magyar hatósági igazolások bemutatása (cégkivonat vagy kivonat az egyéni vállalkozók nyilvántartásából és Magyarországon szabályozott, ill. regisztrációhoz kötött tevékenységek esetén a magyar engedélyező hatóság által kiállított igazolás, pl. MKIK építőipari kivitelezői regisztráció stb.). Ausztriában hiteles fordításnak elfogadják, ha bármely fordító iroda aláírásával igazolja a fordítás hitelességét.

Az Ausztriában a szabályozott tevékenységek listája letölthető az Osztrák Gazdasági Minisztérium alábbi honlapjáról:

https://www.bmaw.gv.at/Services/Publikationen/Liste-reglementierter-Gewerbe.html

A regisztráció 1 évre szól, minden évben szükséges a megújítása. Amennyiben a cég tevékenységében és alapadataiban nem történt változás, úgy ez egy egyszerűsített nyomtatványon elvégezhető – szintén a fent megadott online felületen.

A szolgáltatásbejelentéssel kapcsolatos formanyomtatványok között található a magyarországi cégek számára a „Beilage 2.” anyag német nyelvű kamarai regisztrációs igazolást ír elő, amelyet a regionális kereskedelmi és iparkamaránál tudnak térítésmentesen beszerezni. Ebben a kamara az adott cég fő tevékenységi körét, továbbá a tevékenység megkezdésének időpontját igazolja. Ezt az igazolást mindenképpen javasolt csatolniuk, ugyanis így gyorsabb elbírálásra számíthatnak.

A hatóság jóváhagyását követően megjelenik a regisztrált cég elérhetősége az ún. Dienstleisterregister-ben, azaz abban a külföldi cégekről készített nyilvántartásban, amelyek hatósági engedéllyel végez(het)nek munkát Ausztriában határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében.

 

Bővebben az osztrák gazdasági minisztérium a honlapja nyújt német nyelvű tájékoztatást a határon átnyúló szolgáltatásnyújtással kapcsolatban:

https://www.bmaw.gv.at/Themen/Unternehmen/Grenzueberschreitende-Dienstleistung.html

 

Ausztriában telephellyel nem rendelkező, határon átnyúló szolgáltatást nyújtó vállalkozások által kiküldött munkavállalók foglalkoztatása

A kiküldött munkavállalók bejelentése kötelező. Az első kiküldött munkavállalóra ZKO3, a továbbiakra a ZKO3a jelű bejelentő nyomtatványok kitöltött példányait (kiküldetés bejelentés) kell a tervezett munkavégzést megelőzően elektronikusan kitölteni, vagy a kitöltött formanyomtatványt az ezen feltüntetett címre elküldeni. A nyomtatványok az osztrák pénzügyi minisztérium honlapjáról letölthetők és elektronikus formában is beküldhetők. A kiküldetés bejelentés másolati példányát (valamint a bérezéssel kapcsolatos, alábbi linken felsorolt, német nyelvű dokumentumokat) a munkavégzés helyszínén kell tartani. A helyszínen tartandó okmányok és iratok felsorolása mellett a kiküldetések bejelentéséről részletes információ, valamit az oldal alján a formanyomtatványokra mutató linkek találhatók a pénzügyminisztérium honlapján.

https://www.bmf.gv.at/themen/betrugsbekaempfung/zentrale-koordinationsstelle.html#heading_Link_zu_den_Formularen  

https://service.bmf.gv.at/service/anwend/formulare/show_mast.asp?Typ=SM&__ClFRM_STICHW_ALL=zko&searchsubmit=Suche

Magyar nyelven:

https://formulare.bmf.gv.at/service/formulare/inter-Steuern/pdfd/9999/ZKO3Erl-HU.pdf

A kiküldött magyar munkavállalónak rendelkeznie kell továbbá a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által kiállított A1-es kiküldetési igazolással (részletes tájékoztató):

http://www.neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_kulfoldon/biztositasi_kotelezettseg_eu_szerint/a_kikuldetes_szabalya_az_eu_ban

A munkavállalókat ausztriai foglalkoztatásuk időtartama alatt az osztrák ágazati kollektív szerződésben megállapított, besorolásuknak megfelelő bértábla szerinti minimális bérezés illeti meg. A törvény előírása szerint a német nyelvű bér- és járulékfizetésre vonatkozó bizonylatokat (munkaszerződés, munkaidő nyilvántartás, bérfizetési jegyzék, banki átutalási bizonylatok) az ausztriai munkavégzés során a helyszínen kell tartani.

Az aktuális minimálbér táblázatot tartalmazó kollektív szerződések az alábbi oldalon találhatók meg:

http://www.kollektivvertrag.at/cms/KV/KV_0

További részletes, hasznos információk a munkavállalók kiküldetésére vonatkozóan:

http://www.entsendeplattform.at/cms/Z04/Z04_0/home

Magyar nyelven:

http://www.entsendeplattform.at/cms/Z04/Z04_15.0/kezdolap

Munkaerő kölcsönzés esetén speciális szabályozás van érvényben. Javasoljuk az „entsendeplattform.at” oldalon írtak áttanulmányozását:

https://www.entsendeplattform.at/cms/Z04/Z04_15.999_11.a/1342573750543/fogalmak/reszletes-informaciok/munkaero-koelcsoenzes

Eltérő ágazati szabályozás vonatkozik az építőipari kivitelező tevékenységre. Bizonyos építőipari szakmákban foglalkoztatottak esetén kötelező befizetés az osztrák Építőipari Munkások Szabadság Pénztárába (BUAK). A BUAK szabadság pénzfizetési kötelezettséget ír elő a foglalkoztató (kiküldő cég) számára, amely hetente kerül kiszámításra (részletes információk az építőipari szabadságpénztár anyagunkban található).

 

A munkavégzés helyszínén tartandó dokumentumok:

A munkavégzés helyszínén egy lehetséges hatósági vizsgálat esetére szükséges dokumentumokat a kéznél kell tartani. A szükséges okmányokat az úgynevezett „Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz”, röviden LSDB tartalmazza. Ennek 21. paragrafusa határozza meg a bejelentéssel, szociális biztosítással és a hatósági engedélyekkel kapcsolatos, kéznél tartandó dokumentumok listáját. A 22. paragrafus a helyszínen kéznél tartandó bérpapírok listáját határozza meg.

A szükséges dokumentumokat az Osztrák Gazdasági kamara is összefoglalja alábbi weboldalán:

https://www.wko.at/service/Entsendung-aus-dem-EU--EWR-Raum-(ohne-Kroatien).html

 

ÁFA bejelentése

Ha osztrák vállalkozás számára alvállalkozóként dolgoznak és mindkét fél közösségi adószámmal rendelkezik, nettó számlát állíthatnak ki, ÁFÁ-t nem kell fizetniük. Ha magányszemélynek dolgoznak, a tevékenység megkezdése előtt be kell jelentkezni az osztrák adóhatóság erre kijelölt kirendeltségénél, a grazi adóhivatalnál.

Elérhetőségek:

Finanzamt Graz-Stadt, Betriebsveranlagungsteams Ausländerreferate

A-8010 Graz, Conrad von Hötzendorf-Straße 14 - 18

Tel: +43 (0) 50233 333

A formanyomtatványok az alábbi honlapról letölthetők:

https://www.usp.gv.at/steuern-finanzen/umsatzsteuer/informationen-fuer-auslaendische-unternehmer/veranlagungsverfahren.html

Az adóhatósági bejelentő, osztrák adószám igénylő formanyomtatványra (Verf 19) lesz szükségük. A továbbiak az adóhatósággal folytatott levelezés során ezt a számot fel kell tüntetni. A nyomtatvány mellékleteként szükséges beadni a vállalkozás magyarországi NAV általi regisztrálásának igazolását (U 70). Az adóhatóság tájékoztatást nyújt a számla/nyugtaadási kötelezettségről.

Fontos: a magyar cégnek meg kell neveznie egy osztrák kézbesítési meghatalmazottat (Zustellungsbevollmächtigte), akivel az adóhatóság a hivatalos levelezést folytatja és a neki küldött értesítés egyenértékűnek tekinti a vállalkozó (vállalkozás) személyes értesítésével (értesítés bevallási kötelezettségről, adó folyószámla egyenleg, fizetési felszólítás stb.).