Iparűzési szabályozás az Ausztriában telephellyel nem rendelkező vállalkozások határon átnyúló szolgáltatás nyújtása esetén

Felhívjuk a magyar vállalkozók figyelmét, hogy Ausztriában mintegy 80, a szabályozott iparűzés hatálya alá tartozó gazdasági tevékenység folytatása (köztük szinte valamennyi építő- és szerelőipari, valamint építési szakipari tevékenység) az Osztrák Tudományos, Kutatási és Gazdasági Minisztérium Iparűzési Végrehajtási Osztályánál benyújtott előzetes szolgáltatásnyújtási bejelentéshez (Dienstleistungsanzeige) kötött. Ennek keretében a magyar vállalkozásnak többek között az adott tevékenység végzésére vonatkozó magyarországi iparűzési jogosultságát kell igazolnia. Ehhez elengedhetetlenül szükséges a hiteles fordítással ellátott magyar hatósági igazolások (cégkivonat vagy kivonat az egyéni vállalkozók nyilvántartásából és Magyarországon szabályozott, ill. regisztrációhoz kötött tevékenységek esetén a magyar engedélyező hatóság által kiállított igazolás, pl. MKIK építőipari kivitelezői regisztráció, stb.) bemutatása. Ausztriában hiteles fordításnak elfogadják, ha bármely fordító iroda aláírásával igazolja a fordítás hitelességét. Az Ausztriában szabályozott, de Magyarországon szabadon végezhető tevékenység esetén a vállalkozásnak igazolnia kell, hogy az adott tevékenységet legalább két éve végzi (ezt általában a cégkivonat tartalmazza). Az Ausztriában szabályozott tevékenységek listája az Osztrák Gazdasági Minisztérium honlapján az alábbi link alatt elérhető: http://www.bmwfw.gv.at/UNTERNEHMEN/GEWERBE/Seiten/default.aspx  

A bejelentéshez szükséges formanyomtatvány is letölthető a Minisztérium honlapjáról:

  • a jogi személyiséggel rendelkező társaságok számára (Kft, Bt, Rt, Kkt):

http://www.bmwfw.gv.at/Unternehmen/Gewerbe/Documents/Muster%20-%20Formular%20juristische%20Person.pdf

A nyomtatvány a mellékletekkel együtt már e-mailen is elküldhető a post.i5a@bmwfw.gv.at email címre. 1 hónapos határidővel dolgoznak, az alábbi internetes nyilvántartásban Önök is ellenőrizhetik, hogy bejelentésüket aktiválták-e már (csak a bejelentett cégek szerepelnek ebben a nyilvántartásban): http://dlr.bmwfj.gv.at/Search/SearchCompany.aspx

A regisztráció 1 évre szól, minden évben szükséges a megújítása. Amennyiben a cég tevékenységében és alapadataiban nem történt változás, úgy ezt egy egyszerűsített nyomtatványon mellékletek csatolása nélkül megtehetik:

http://www.bmwfw.gv.at/Unternehmen/versicherungsvermittler/Documents/Doc3_%C2%A7%20373a%20Abs%204%20-%20grenz%C3%BCberschreitende%20Dienstleistung%20(j%C3%A4hrliche%20Erneuerung)18052011.pdf  (szintén e-mailen elküldhető)

 

Ausztriában telephellyel nem rendelkező, határon átnyúló szolgáltatást nyújtó vállalkozások által kiküldött munkavállalók foglalkoztatása

A kiküldött munkavállalók bejelentése kötelező. Az első kiküldött munkavállalóra ZKO3, a továbbiakra a ZKO3a jelű bejelentő nyomtatványok kitöltött példányait (kiküldetés bejelentés) kell közvetlenül a tervezett munkavégzést megelőzően a nyomtatványon feltüntetett címre elküldeni. A nyomtatványok az Osztrák Pénzügyminisztérium honlapjáról letölthetőek és elektronikus formában is beküldhetőek. A kiküldetés bejelentés másolati példányát a munkavégzés helyszínén kell tartani. A nyomtatványok elérhetősége:

https://www.bmf.gv.at/betrugsbekaempfung/entsendung-zentrale-koordination/entsendemeldungen-zentrale-koordinationsstelle.html#heading_Link_zu_den_Formularen

 

https://service.bmf.gv.at/service/anwend/formulare/show_mast.asp?Typ=SM&__ClFRM_STICHW_ALL=zko&searchsubmit=Suche

 

Munkaerő kölcsönzés esetén speciális szabályozás van érvényben, részletes tájékoztatásért keressék meg a Nagykövetség Külgazdasági Irodáját.

A kiküldött magyar munkavállalónak rendelkeznie kell továbbá az Országos Egészségügyi Pénztár által kiállított A1-es kiküldetési igazolással (részletes tájékozató:

http://www.oep.hu/nyomtatvanytar/temp_sc_522015.html

A munkavállalókat ausztriai foglalkoztatásuk időtartama alatt az osztrák ágazati kollektív szerződésben megállapított, besorolásuknak megfelelő bértábla szerinti minimális bérezés illeti meg. A törvény előírása szerint a német nyelvű bér- és járulékfizetésre vonatkozó bizonylatokat (munkaszerződés, munkaidő nyilvántartás, bérfizetési jegyzék, banki átutalási bizonylatok) az ausztriai munkavégzés során a helyszínen kell tartani.

Az aktuális minimálbér táblázatot tartalmazó kollektív szerződések az alábbi oldalon találhatók meg:

http://www.kollektivvertrag.at/cms/KV/KV_0

További részletes, hasznos információk a munkavállalók kiküldetésére vonatkozóan:

http://www.entsendeplattform.at/cms/Z04/Z04_0/home

magyar nyelven:

http://www.entsendeplattform.at/cms/Z04/Z04_15.0/kezdolap

Amennyiben szeretne hozzájutni egy bizonyos ágazat aktuális minimálbér táblázatához, keresse meg Külgazdasági Irodánkat a tájékoztató végén található elérhetőségeken.

Eltérő ágazati szabályozás vonatkozik az építőipari kivitelező tevékenységre. Bizonyos építőipari szakmákban foglalkoztatottak esetén - kötelező befizetés az osztrák Építőipari Munkások Szabadság Pénztárába (BUAK). A BUAK szabadság pénzfizetési kötelezettséget ír elő a foglalkoztató (kiküldő cég) számára, amely hetente kerül kiszámításra (részletes információk az építőipari szabadságpénztár anyagunkban található).

 

ÁFA bejelentés

Ha osztrák vállalkozás számára alvállalkozóként dolgoznak és mindkét fél közösségi adószámmal rendelkezik, nettó számlát állíthatnak ki, ÁFÁ-t nem kell fizetniük. Ha magányszemélynek dolgoznak, a tevékenység megkezdése előtt be kell jelentkezni az osztrák adóhatóság erre kijelölt kirendeltségénél, a  Finanzamt Graz-Stadt-nál. Elérhetőségek: Conrad von Hötzendorf-Str. 14-18, 8010 Graz, Tel: +43 316/881/0

A formanyomtatványok az alábbi honlapról letölthetőek: https://www.bmf.gv.at/steuern/selbststaendige-unternehmer/umsatzsteuer/ust-veranlagungsverfahren.html 

Az adóhatósági bejelentő, osztrák adószám igénylő formanyomtatványra (Verf 19) lesz szükségük. A továbbiak az adóhatósággal folytatott levelezés során ezt a számot fel kell tüntetni. A nyomtatvány mellékleteként szükséges beadni a vállalkozás magyarországi NAV általi regisztrálásának igazolását (U 70). Az adóhatóság tájékoztatást nyújt a számla/nyugtaadási kötelezettségről. Fontos: a magyar cégnek meg kell neveznie egy osztrák kézbesítési meghatalmazottat (Zustellungsbevollmächtigte), akivel az adóhatóság a hivatalos levelezést folytatja és a neki küldött értesítés egyenértékűnek tekinti a vállalkozó (vállalkozás) személyes értesítésével (értesítés bevallási kötelezettségről, adó folyószámla egyenleg, fizetési felszólítás stb.).

 

További kérdések esetén az alábbi elérhetőségeken tudunk segítséget nyújtani:

Magyarország Nagykövetsége, Bécs

Külgazdasági Iroda

Bankgasse 4-6

A-1010, Wien

Tel: +43-1-537-80-471

Email: trade.vie@mfa.gov.hu