Általános információk:

Magyar állampolgár gyermeke a törvény erejénél fogva a születésével magyar állampolgár lesz, függetlenül a születés helyétől. A külföldön történt születést Magyarországon is anyakönyveztetni szükséges, ehhez a születés hazai anyakönyvezése iránti kérelmet kell benyújtani.

Illetékes hivatal:

Születés hazai anyakönyvezés iránti kérelem benyújtható:

 • Magyarországon bármely települési anyakönyvvezetőnél, bármely kormányablaknál, vagy Budapest Főváros Kormányhivatal/Hazai Anyakönyvi Osztályán;
 • külföldön hivatásos konzuli tisztviselőnél (tiszteletbeli konzulnál nem nyújtható be a kérelem)

Érintettek:

A születés hazai anyakönyvezése iránti kérelmet személyesen lehet benyújtani Konzuli Osztályunkon előzetes időpontfoglalás alapján. A kérelem benyújtása történhet:

 • mindkét szülő együttes jelenlétével, vagy
 •  az egyik szülő jelenléte és a másik szülő egyidejű meghatalmazásával (magyar / német) , vagy
 • kizárólag az egyik szülő jelenlétével
  • ha az apai jogállás betöltetlen (nincs apa a születési anyakönyvi kivonatba bejegyezve), vagy
  • ha a másik szülő elhunyt (halotti anyakönyvi kivonat bemutatása szükséges), vagy
  • ha a gyermek felett a szülői felügyeleti jogokat csak az egyik szülő gyakorolja (jogerős bírósági ítélettel igazolható).

Szükséges dokumentumok:

 1. Kérelemnyomtatvány a születés anyakönyvezéshez (az ügyintézés során kerül kinyomtatásra)
 2. Gyermek eredeti, külföldi születési anyakönyvi kivonata* (Geburtsurkunde)
 3. Szülők érvényes útlevele/személyazonosító igazolványa
 4. Családi jogállás igazolása:
  • Szülők magyar házassági anyakönyvi kivonata, amennyiben a gyermek házasságban született (Ha a szülők külföldön kötött házasságának hazai anyakönyvezésére még nem került sor, egyúttal azt is kérni kell (lásd a házasság hazai anyakönyvezésénél). Utóbbira azonban csak akkor van lehetőség, ha az online időpontfoglaló rendszerben ennek megfelelően foglalják le az időpontot (házasság hazai anyakönyvezését is hozzáadják az intézendő ügytípusokhoz), vagy
  • Reprodukciós eljárásról szóló igazolás, vagy
  • Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat, amennyiben a gyermek házasságon kívül született (Osztrák anyakönyvvezető előtt tett apai elismerő nyilatkozat (Vaterschaftsanerkenntnis) az eljárásban akkor megfelelő, amennyiben tartalmazza az anya kifejezett hozzájárulását ("Ich stimme zu" kitétel), valamint azt, hogy a nyilatkozatot a magyar jog szerint tették meg. Mindezek hiányában az apai elismerő nyilatkozatot konzuli hivatalunknál kell megtenni, melynek során mindkét szülő személyes jelenléte szükséges és az időpontfoglaló rendszerben az „Apai elismerő nyilatkozatot” is hozzá kell adni az intézendő ügytípushoz, vagy
  • Jogerős bírósági ítélet az apaság megdöntéséről/megállapításáról (Felhívjuk a kérelmezők figyelmét, hogy amennyiben az anya házasságának megszűnése (válás, elhalálozás) és a gyermek születése között nem telt el 300 nap, a gyermek apjának – a törvény erejénél fogva – a volt férjet kell tekinteni. Ennek megdöntésére és az apa személyének megállapítására bírósági úton van lehetőség).
 5.  Magyar állampolgárságú szülő(k) lakcímkártyája
 6.  A gyermek és a szülők osztrák lakcímigazolása (Meldezettel)
 7.  Adatlap személyi adat- és lakcímnyilvántartásba történő felvételhez

*Felhívjuk a kérelmezők figyelmét, hogy az eljáráshoz a gyermek születési anyakönyvi kivonatát eredetiben kell benyújtani, amely az eljárási alapiratok részét képezi, így az a kérelmezőnek nem adható vissza. Lehetősége van azonban arra, hogy az Ön által bemutatott eredeti iratról a Konzuli Osztályunkon – díj ellenében – készített hiteles másolatot használja fel az eljárásban.

Határidő:

Az ügyintézés hiánytalan kérelem benyújtása esetén 3-4 hetet vesz igénybe, melynek során a gyermek részére magyar születési anyakönyvi kivonat kerül kiállításra a konzuli tisztviselő által.

Költségek:

A születés hazai anyakönyvezése iránti eljárás díjmentes.

Apai elismerő nyilatkozat díja (konzuli hivatalunkban felvett apai elismerés esetén): 35 EUR

További információk:

Ha útlevelet is kérnek a gyermeknek, kérjük hozzanak 1 db hivatásos fotós által készített útlevélfotót (ICAO szabvány) is a gyermekről és olvassák el a honlapon az útlevelekre vonatkozó részt!

Ebben az esetben az időpontfoglaló rendszerben az „Anyakönyvezés (születés) +útlevél” vagy az „Apai elismerő nyilatkozat+születés anyakönyvezése+útlevél” ügytípusra foglaljanak időpontot az online időpontfoglaló rendszerben.

Letölthető dokumentumok: