Általános információk:

Tároló elemmel (chip) ellátott állandó személyazonosító igazolványra jogosult minden – a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban szereplő – magyar állampolgár, függetlenül attól, hogy magyarországi vagy külföldi állandó lakóhellyel rendelkezik. A külképviseleten ideiglenes személyazonosító igazolvány kérelmezésére nincs lehetőség.

Az állandó személyazonosító igazolvány érvényességének időtartama, ha a kérelmező

  1. a 12. életévét még nem töltötte be, a kiállítás napjától számított 3 évet követő születési idejének napja, de legfeljebb a 12. életév betöltésének napjáig terjedő időtartam;
  2. a 12. életévét betöltötte, de a 18. életévét még nem töltötte be, a kiállítás napjától számított 3 évet követő születési idejének napja;

Illetékes hivatal:

Állandó személyazonosító igazolvány iránti kérelem benyújtható:

  • Magyarországon járási okmányirodában vagy a Központi Okmányirodában
  • külföldön hivatásos konzuli tisztviselőnél (tiszteletbeli konzulnál nem nyújtható be a kérelem)

Érintettek:

14. életévet be nem töltött kiskorú személy részére állandó személyazonosító igazolvány igénylése esetén szükség van legalább az egyik szülő, valamint a 6. életévét betöltött gyermek személyes megjelenésére, előzetes időpontfoglalás alapján.

A 14. életévét betöltött kérelmező önállóan jogosult eljárni az állandó személyazonosító igazolvány igénylésekor, a szülők személyes megjelenésére, aláírására ilyenkor nincs szükség.

Szükséges dokumentumok:

  1. Gyermek magyar születési anyakönyvi kivonata
  2. Gyermek magyar útlevele, vagy személyi igazolványa (amennyiben már rendelkezett vele)
  3. Gyermek magyar lakcímkártyája
  4. Szülők érvényes útlevele vagy személyi igazolványa;
  5. 1 db színes ICAO-igazolványkép / Passfoto (6 éves kor alatt)

Az állandó személyazonosító igazolvány-igénylőlapot  a kérelem benyújtásakor, a konzulátuson nyomtatjuk. 

Határidő:

Az állandó személyazonosító igazolvány kiállítása – hiánytalan kérelem benyújtása esetén – kettő-három hetet vesz igénybe.

 

Költségek:

Az állandó személyazonosító igazolvány kiállítása illeték- és díjmentes.

 

További információk:

Amennyiben a gyermek még nem rendelkezik magyar születési anyakönyvi kivonattal, (külföldön történt születésének hazai anyakönyvezésére még nem került sor, és így nem szerepel a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban) állandó személyazonosító igazolvány iránti kérelem nem nyújtható be. Bővebben lásd a születés hazai anyakönyvezését.

 

Letölthető dokumentumok: