Bölcsőde

A jelentkezés feltételei tartományonként különbözőek:

  • 0-3 éves életkor,
  • városi bölcsőde esetén a gyermek és a szülő/nevelő bejelentett állandó lakcíme.

A postán, faxon vagy email-en történő igény bejelentést legkésőbb az adott év májusáig (szeptemberi kezdéshez) kell eljuttatni az adott városi/kerületi hivatalhoz. A szülők két bölcsödét részesíthetnek előnyben. A bölcsőde a bejelentett állandó lakcímmel rendelkezők számára ingyenes, csupán az étkezés díját kell megfizetni. Egyéb esetben a bölcsőde igénybevétele költségtérítéses.

Óvoda

A félnapos óvoda (legalább 16óra/hét) szeptembertől júniusig kötelezővé vált. A szabályozás tartományonként változik. Van állami óvoda, magán- és üzemi óvoda. Az állami óvodába az adott város/kerület (Magistrat) hivatalánál kell jelentkezni januárban és februárban a szeptemberi kezdés érdekében. Feltétel:

  • 3-6 éves életkor,
  • városi óvoda esetén a gyermek és a szülő/nevelő bejelentett állandó lakcíme.

Az üzemi óvodák az adott üzemben vagy annak közelében találhatóak és a munkavállalók gyerekei vehetik igénybe.

Iskola
Minden hat és tizenöt év közötti gyermek iskolaköteles.

  • Általános iskola - Volksschule (1-4 osztályig általános iskola alsó tagozat, 6-10 éves korig)
  • Kötelező iskola felsőbb osztálya - Hauptschule (5-8 osztályig általános iskola felső tagozat, illetve középiskolai alsó tagozat, 10-14 éves korig)
  • Felsőbb oktatási iskola - AHS/BHS-BMS/Polytechnische Schule (gimnázium/szakközépiskola/technikum) (14-18/19 éves korig)

            Általános iskola – Volksschule

Iskolába azok a gyerekek mehetnek, akik augusztus 31-ig betöltik 6. életévüket. Az iskolaköteles gyereket a szülőnek/nevelőnek kell bejelenteni az illetékes általános iskolánál (Volkschule, Grundschule). A gyerek első osztályt az iskolai beiratkozás után kezdheti el. Beiratkozásnál a kerületi iskolafelügyelő dönt a gyerek első osztályba vételéről. Az iskolafelügyelő hatásköre, hogy megállapítsa a gyerek iskolaérettségét. Amennyiben a gyerek még nem iskolaérett, iskola előkészítőben kerül elhelyezésre.

Alsószintű középfokú oktatás – Hauptschule

A beiratkozás a nyári szünetben zajlik, de legkésőbb két héttel a nyári szünet után. A tanulókat - a férőhely, illetve a törvényben előírt feltételek alapján - az adott illetékes iskolahatóság helyezi el az adott intézményben. A szülők erről legkésőbb az előző év végén értesítést kapnak. A német, matematika és idegen nyelv tantárgyaknál – figyelembe véve az egyéni teljesítőképességet - csoportbeosztások vannak. A többi tantárgynál felzárkóztató oktatásra van lehetőség. A harmadik és a negyedik osztályban fontos szerepet kap a továbbtanulás iránya, itt dől el, hogy a tanuló milyen irányultságú középiskolában folytatja majd tanulmányait.

Középiskola - AHS-Gymnasium/BHS-BMS/Polytechnische Schule

Felsőbb oktatási iskola – Allgemeinbildende Höhere Schule (AHS)
Mentesül a felvételi vizsga alól az a tanuló, aki német nyelvből, olvasásból és matematikából „jó”(gut), a többi tantárgyból pedig megfelelően teljesített. „Közepes”(befriedigend) teljesítésnél az iskola még támogathatja az iskolás gimnáziumba történő jelentkezését. A jelentkezés az iskolai értesítő alapján az AHS intézményénél történik a második félévében. Kivételt képez Bécs tartomány, ahol az AHS-be való jelentkezést a Volksschule szervezi.

Egyetem – Universität

A jelentkezéshez a magyar érettségi bizonyítvány és a német nyelvtudást igazoló okmány, valamint azok hiteles német nyelvű fordítása szükséges. Bizonyos szakoknál felvételi vizsgát is kell tenni (Aufnahmeprüfung). Ausztriában jelentkezési korlátozás van az orvostan, a pszichológia, az állatorvostan, a fogorvostan szakokon. Nem kell tandíjat fizetnie annak az európai uniós állampolgárnak, akinek tanulmánya nem haladja meg a tantervben megszabott féléveket + két toleranciaszemesztert. Bécsben székelő néhány nagyobb egyetem: Universität Wien, Wirtschaftsuniversität Wien, Technische Universität Wien, Universität für Bodenkultur
 
Főiskola – Fachhochschule

A jelentkezéshez a magyar érettségi bizonyítvány és a német nyelvtudást igazoló okmány, valamint azok hiteles német nyelvű fordításuk szükséges. Az osztrák főiskolákon minden évben a szakirány szerinti jelentkezési korlátozás és felvételi vizsga van. A felvehető hallgatók számát az adott főiskola határozza meg. A felvételi vizsga írásos pályázatból, írásbeli tesztből és személyes beszélgetésből áll. További információk:

Studieren in Österreich; Allgemeines zum Thema Studieren in Österreich
 

Magyar nyelvű oktatási lehetőségről tájékoztató

Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesülete

Bécsi Magyar Iskola

Kéttannyelvű Gimnázium Felsőőr/Burgenland

Bunte Schule – magyar-német két tanítási nyelvű osztály

Ungarischer Schulverein/Magyar Iskolaegyesület