1. Az egyszerűsített honosítási eljárással kapcsolatos információkat a http://www.allampolgarsag.gov.hu/ oldalon találják.

Egyszerűsített honosítási kérelmet az nyújthat be, aki a kedvezményes honosítás következő (együttes) feltételeinek maradéktalanul megfelel:

  • maga vagy felmenője magyar állampolgár volt, vagy valószínűsíti magyarországi származását,

      VAGY

  • aki magyar állampolgárral legalább tíz éve érvényes házasságban él, vagy öt éve él házasságban és közös gyermekük született,

      ÉS

  • magyar nyelvtudását igazolja (ezt a kérelmet átvevő szerv ellenőrzi),
  • a magyar jog szerint büntetlen előéletű, és büntetőeljárás nincs ellene folyamatban, és
  • honosítása nem sérti Magyarország közbiztonságát és nemzetbiztonságát.

Egyszerűsített honosítási kérelem benyújtása lehetséges a bécsi magyar nagykövetség konzuli osztályán. A kérelem benyújtására csak előzetes időpont egyeztetés alapján kerülhet sor. Az időpont igénylésére vonatkozóan az ügyfélfogadás menüpontban találnak információt.

Az egyszerűsített honosítási eljáráshoz kapcsolódóan is külön felhívjuk a figyelmet, hogy az eljárás közben a konzulátus nem tud az ügy állásáról tájékoztatást adni.

A honosítás egy olyan diszkrecionális állami döntés, amelyhez vezető eljárás időtartama az eljáró hatóságok döntésének függvényében, a kérelem vizsgálatának tartalmától függően akár nagyon hosszú ideig is eltarthat. A honosítás nem jár alanyi jogon, arról a feltételek fennállása esetén mindenki esetében egyedileg születik döntés.

2. Eskütétel

A honosítási okirat megérkezése után a megadott elérhetőségeken a kérelmezőket értesítjük az eskü várható időpontjáról. A kérelmek átvétele, illetve az eskük szervezése folyamatos, előrehozatalra, kivételezésre, sürgősségi eskütételre nincs lehetőség. A gyakorlatban minden esküre várót a honosítási okirat megérkezése utáni első esküre be tudunk hívni, így az okirat megérkezése után 1-4 héten belül sor kerül az esküre (nyáron és év végén a várakozási idő hosszabb lehet).

Aki az állampolgársági eskü után huzamosabb ideig más országban tervezi a tartózkodását, vagy az eskütétel után megváltozik a lakcíme, annak célszerű kitöltenie a „Címmódosító nyilatkozat” formanyomtatványt annak érdekében, hogy az anyakönyvi okiratok megfelelő címre kerülhessenek postára.

3. Útlevél igénylése a honosítás után:

Azon honfitársaink, akik már letették az állampolgársági esküt, útlevelet sürgősséggel a honosítási okirat, illetve lakcímkártya birtokában Budapesten, a Központi Okmányirodában igényelhetnek (www.nyilvantarto.hu, kozponti.okmanyiroda@mail.ahiv.hu, cím: Budapest XIII., Visegrádi út 110-112., telefon: +36 (1) 452-3622).

Útlevélkérelem a bécsi konzulátuson is benyújtható, előzetes időpontfoglalás alapján.
Az útlevélkérelem benyújtásával kapcsolatos információkat ezen a honlapon szintén megtalálja.

4. Anyakönyvi kivonatok átvétele:
A konzulátus munkatársai a megérkezett anyakönyvi kivonatokat folyamatosan postázzák, az ügyfeleket értesítik a megérkezésről. Akit nem értesítünk, annak az anyakönyvi kivonata még nem érkezett meg. Az okmányok feldolgozását, kiküldését, az értesítéseket a beérkezés sorrendjében intézzük.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a honosítási eskü letételét követően legalább 12 hónap telik el az anyakönyvi kivonatok postázásáig.

Az elkészült okmányokat személyesen, péntekenként 9.00-11.00 óra között lehet átvenni a konzulátuson.

5. Nemzeti regisztráció, statisztikai adatszolgáltatás:

A Nemzeti Regiszter célja, hogy egységesen szóljon valamennyi magyarhoz, éljen bárhol a világon. A Nemzeti Regiszter megalkotásának gondolatát az a tény hívta életre, hogy a történelem viharai során a magyar nemzet világnemzetté vált. Hitvallásunk, hogy nem mondunk le egyetlen magyarról sem. A Nemzeti Regisztert a főoldalon közvetlenül elérheti, javasoljuk, illetve kérjük, hogy regisztráljon az oldalon.

A már állampolgárságot szerzett honfitársaink esetében kérjük, hogy a Központi Statisztikai Hivatal kérdőívét töltsék ki, és küldjék vissza a hivatalnak. A statisztikai adatszolgáltatás önkéntes, de ezzel komolyan hozzájárulnak ahhoz, hogy a statisztikai hivatal az adatok összegzésével segíteni tudja a Kormány munkáját, a „KSH adatlap honosítottaknak” kitöltésével.

TÁJÉKOZTATÓ FELHÍVÁS
az egyszerűsített honosítási eljárásban tapasztalható gyakori nyelvismereti problémák, illetve visszaélések elkerülése és megelőzése érdekében

Tisztelt Ügyfelünk!
Ezúton kívánjuk felhívni a figyelmét arra, hogy a magyar állampolgárság egyszerűsített honosítással történő megszerzésének többek között az egyik alapvető törvényi feltétele, hogy a kérelmező kommunikációs szinten (B2) értse és beszélje a magyar nyelvet, honosítási kérelmét önállóan, segítség nélkül elő tudja terjeszteni, az ügyintéző által feltett egyszerű kérdésekre önállóan, rövid mondatokban válaszolni tudjon. Amennyiben a nyelvtudás ellenőrzésekor Ön a kellő szintet nem éri el, honosítási kérelmében nem számíthat pozitív döntésre.
Jelen felhívásunk célja, hogy elősegítse az egyszerűsített honosítási eljárásban a magyar nyelv nem megfelelő mértékű ismeretének hiányából adódó gyakori problémák elkerülését, illetve megelőzze azt, hogy az egyszerűsített honosítási eljárás törvényi feltételeink – kiemelten a magyar nyelvtudás hiánya – nem kellő ismerete következtében Ön visszaélés áldozatává váljon.
Kérjük, hogy fokozottan figyeljen az egyszerűsített honosítási eljárás valamennyi törvényi kritériumának meglétére kérelme benyújtásakor, fordítson külön gondot a magyar nyelv elsajátítására, mert annak a fentiekben vázolt szinten történő ismerete alól nincs törvényi mentesítés, azt a hatóság minden esetben közvetlenül ellenőrzi.
Amennyiben az egyszerűsített honosítási eljárással összefüggésben információra van szüksége, úgy forduljon bizalommal az illetékes külképviselethez, a kormányhivatalhoz, ahol hiteles felvilágosítást adnak az Ön részére. Kizárólag olyan képviselőt vegyen igénybe ügyeinek képviseletével, aki nem próbálja Önt meggyőzni arról, hogy a magyar nyelvtudás ismerete nélkül is születhet kérelmének helyt adó döntés.