Egyszerűsített honosítás:

 

Általános információk:

A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény alapján kedvezményesen honosítható az a nem magyar állampolgár,

 • akinek felmenője magyar állampolgár volt vagy valószínűsíti magyarországi származását, vagy
 • magyar állampolgárral legalább tíz éve érvényes házasságban él, vagy magyar állampolgárral öt éve él házasságban és közös gyermekük született;

és

 • magyar nyelvtudását igazolja,
 • a magyar jog szerint büntetlen előéletű és büntetőeljárás nincs ellene folyamatban, valamint
 • honosítása nem sérti Magyarország közbiztonságát és nemzetbiztonságát.

Illetékes hivatal:

Az egyszerűsített honosítás iránti kérelem benyújtható:

 • Magyarországon járási hivatalnál vagy fővárosi és megyei kormányhivatal integrált ügyfélszolgálati irodájánál
 • külföldön hivatásos konzuli tisztviselőnél

Lehetőség van a kérelem online előkészítésére a Konzinfo Ügysegéd online konzuli ügyintézési felületen. A Kozinfo Ügysegéd felületen kitöltött és beküldött kérelmek esetén kérjük, hogy hozzák magukkal a QR-kóddal ellátott adatlapot a személyes ügyintézésre.

Érintettek:

A kérelmet személyesen kell benyújtani Konzuli Osztályunkon előzetes időpontfoglalás alapján. Kiskorú személy esetén az egyszerűsített honosítás iránti kérelem benyújtásához mindkét szülőnek hozzá kell járulnia, valamint szükséges, 14. életévét betöltött gyermek személyes megjelenése is a nyelvtudásának ellenőrzése céljából.

Szükséges dokumentumok:

 1. Kitöltött kérelemnyomtatvány
 2. Saját kézzel írt önéletrajz (a kérelemnyomtatvány erre rendszeresített helyén)
 3. Személyazonosságot igazoló okmány (külföldi útlevél/személyazonosító igazolvány)
 4. Születési/házassági anyakönyvi kivonat, illetve válás esetén bontóítélet eredetben vagy hiteles másolatban, hiteles magyar nyelvű fordítással egybefűzve
 5. Felmenőre való hivatkozás esetén a felmenők magyar állampolgárságát igazoló okiratok
 6. Osztrák lakcímigazolás (Meldezettel)

Határidő:

Az ügyintézés hiánytalan kérelem benyújtása esetén nyolc-tizenkettő hónapot vesz igénybe.

Költségek:

Az egyszerűsített honosítás iránti eljárás díjmentes.

További információk:

A magyar nyelvtudást (14. életév betöltésétől) a kérelmet átvevő szerv (Konzuli Osztályunkon a konzul) ellenőrzi. A nyelvtudást nem kell nyelvvizsgával igazolni, a magyar nyelven történő kommunikáció az elvárás; a kommunikációnak kétoldalúnak kell lennie, azaz mind a megértésnek, mind a kifejezőképességnek középszinten kell állnia.

 

Letölthető dokumentumok: