Házasság, bejegyzett élettársi kapcsolat felbontásának hazai anyakönyvezése (válás bejegyzése)

Általános információk:

Magyar állampolgár külföldön felbontott házasságát (válás), illetve bejegyzett élettársi kapcsolatának felbontását Magyarországon is anyakönyvezni kell.

Illetékes hivatal:

Házasság / BÉT felbontásának hazai anyakönyvezése iránti kérelem benyújtható:

  • Magyarországon bármely települési anyakönyvvezetőnél, bármely kormányablaknál, vagy Budapest Főváros Kormányhivatal/Hazai Anyakönyvi Osztályán;
  • külföldön hivatásos konzuli tisztviselőnél (tiszteletbeli konzulnál nem nyújtható be a kérelem)

Érintettek:

A házasság, valamint a BÉT felbontásának hazai anyakönyvezése iránti kérelmet személyesen lehet benyújtani Konzuli Osztályunkon előzetes időpontfoglalás alapján. Külföldi állampolgárral kötött házasság vagy BÉT esetén az ügyintézéshez elegendő a magyar fél személyes megjelenése.

Szükséges dokumentumok:

  1. Kitöltött kérelemnyomtatvány a válás bejegyzéséhez
  2. Eredeti, magyar házassági/BÉT anyakönyvi kivonat (bevonásra kerül)
  3. Házasság/BÉT felbontásáról szóló jogerős külföldi bírósági határozat hiteles magyar nyelvű fordítással, eredetiben vagy hiteles másolatban*
  4. Illetékes bíróság Igazolása a Brüsszel II rendelet (2201/2003/EK) I. melléklete szerint, amennyiben a házasság felbontása az Európai Unió területén történt (Dánia kivételével), és 2004. május 1. után emelkedett jogerőre a bontó ítélet (ausztriai válás esetén az illetékes osztrák bíróság bármelyik érdekelt fél kérelmére kibocsátja az igazolást a rendelet melléklete szerinti formanyomtatványoknak megfelelően – Bescheinigung gemäß Artikel 39 bei Entscheidungen in Ehesachen)
  5. Felek érvényes útlevele/személyazonosító igazolványa
  6. Magyar állampolgárságú fél lakcímkártyája
  7. Felek osztrák lakcímigazolása (Meldezettel)

*Felhívjuk a kérelmezők figyelmét, hogy az eljáráshoz a házassági/BÉT felbontásáról szóló jogerős külföldi bírósági határozatot eredetiben kell benyújtani, amely az eljárási alapiratok részét képezi, így az a kérelmezőnek nem adható vissza. Lehetősége van azonban arra, hogy az Ön által bemutatott eredeti iratról a Konzuli Osztályunkon – díj ellenében – készített hiteles másolatot használja fel az eljárásban.

Határidő:

Az ügyintézés hiánytalan kérelem benyújtása esetén három-négy hetet vesz igénybe, melynek során a kérelmező részére a házasság felbontásának tényét tartalmazó, záradékolt magyar házassági anyakönyvi kivonat kerül kiállításra a konzuli tisztviselő által.

Költségek:

Válás bejegyzése iránti eljárás díjmentes.

Házassági névviselési forma módosítása díjmentes.

Érvényes útlevél csere házassági névviselési forma változása esetén: lsd. az általános útlevéldíjaknál

További információk:

Ha a válás anyakönyvezésével együtt a kérelmező a korábbi házassági nevét is meg szeretné változtatni (pl. újból születési nevét szeretné viselni), a házassági névviselési forma módosítására irányuló kérelmet is be kell nyújtani. Ebben az esetben az időpontfoglaló rendszerben az „Anyakönyvezés (válás)+ház.név.módosítása” ügytípusra foglaljanak időpontot.

A házassági névviselési forma módosítása esetén szükséges a kérelmező érvényes útlevélnek cseréje is a névmódosítás miatt, így az anyakönyvezésével egyidejűleg új útlevél iránti kérelem is beadható. Ebben az esetben az „Anyakönyvezés (válás)+ház.név.mód+útlevél”” ügytípusra foglaljanak időpontot az online időpontfoglaló rendszerben.

Abban az esetben, ha a külföldön kötött házasság, illetve BÉT korábban Magyarországon nem került anyakönyvezésre, a válás bejegyzésével egyidejűleg erre vonatkozó kérelmet is be kell nyújtani, ezzel azonban az ügyintézés ideje értelemszerűen meghosszabbodik és a csatolandó iratok köre is változik (lásd a házasság hazai anyakönyvezésére vonatkozó részben foglaltakat).

Letölthető dokumentumok: