Ausztriában a kereskedelmi ügynök fogalma alatt azokat a kereskedelmi képviselőket értik, akik önálló iparűzés keretében más vállalkozások termékeit közvetíti, nevükben üzletet köt. Fontos tudni, hogy nem saját számlára köt üzletet, hanem a megbízó nevében és számlájára. Az önálló iparűzés azt is jelenti, hogy a kereskedelmi ügynök saját irodáját, eszközeit (személygépkocsi, telefon, számítógép stb.) használja és a legtöbb esetben csak jutalékos alapon dolgozik. A kereskedelmi ügynök általában saját magának alakítja ki a vevőállományát, gyakran több szállítótól származó egymást kiegészítő termékeket képvisel, amennyiben ezek forgalmazása egymással összeegyeztethető. Jól ismeri a piacot, az aktuális piaci trendeket. Megbízóit első kézből tájékoztatja, akik ezáltal gyorsan reagálhatnak a piaci fejleményekre. Az osztrák kereskedelmi ügynök átlagosan 6 cég termékeivel foglalkozik.
A kereskedelmi ügynök önálló vállalkozóként lép fel, saját maga után adózik és fizeti a járulékokat. A megbízók részére ez azt jelenti, hogy a jutalékon kívül néhány apró költségnemtől eltekintve nem merülnek fel költségek – áttekinthető és karcsú értékesítési út. A kereskedelmi ügynök az értékesítés mellett a marketingfeladatok egy részét is elvégzi (piac figyelése, termék bevezetés). A megbízók ezzel egyértelműen saját munkaerőt takarítanak meg és alaptevékenységükre összpontosíthatnak.
Az exportőr cégek részére kiemelkedően fontos lehet a szerepük: viszonylag kis rizikó mellett tudnak új piacokra belépni. Az osztrák kereskedelmi ügynökök az Osztrák Gazdasági Kamara tagjai és tevékenységüket külön törvény szabályozza. Számuk mintegy 14.000-re tehető! A kereskedelmi ügynök nem minden esetben természetes személy (egyéni vállalkozó) hanem lehet gazdasági társaság is. A kereskedelmi ügynökök önállóan osztják be munkaidejüket és szervezik munkájukat. Erős motiváltságot jelent számukra a saját tartós üzleti kapcsolattal rendelkező törzsvásárlói hálózat kialakítása és karbantartása.
A kereskedelmi ügynökök díjazására általában az általa közvetített forgalom után fizetett jutalék formájában kerül sor. A jutalék mértékének a kialakítására minden esetben egyedi megállapodás alapján kerül sor, ezek nagymértékben függenek a gazdasági ágazattól és a közvetített termék árától, illetve a terméknek az életciklus görbén található pozíciójától. A magasabb értékű áruk esetében a jutalék mértéke szerényebb (5-7 %) kisebb értékű termékek esetén (pl. étrend-kiegészítők, kozmetikumok) akár az 50%-ot is elérheti.
Az osztrák kereskedelmi ügynökök vevőkörének az összetétele: termelő, feldolgozó ipar 47%, kézműves-kisipar 19% valamint a kereskedem. Az ügynökök 54%-ának a vevőkörét a kiskereskedelmi üzletek, 52%-ának a nagykereskedők, 7%-ának a vendéglátó ipari üzletek alkotják. Mintegy 15%-uk ügyfélkörét a közszféra intézményei teszik ki.

Az osztrák kereskedelmi ügynökök szakmai szövetsége (Bundesgremium der Handelsagenten) német és angol nyelvű honlapján (www.handelsagenten.at) számos információt kínál a képviseletet kereső vállalkozások részére. A honlapon mintaszerződések (köztük egy rövidített magyar nyelvű) is találhatók, a képviseletet kereső vállalkozások kedvező áron hirdethetik ügynökkereső ajánlatukat az alábbi térítés ellenében (a megadott árak nettó árak)
• 1 hónapos időtartam céges logó nélkül 92 EUR, céges logóval 116 EUR
• 2 hónapos időtartam céges logó nélkül 152 EUR, céges logóval 176 EUR
• 1 hónapos időtartam céges logó nélkül 192 EUR, céges logóval 216 EUR
A hirdetés egy push-mail szervizzel azonnal továbbításra kerül több mint 500 kereskedelmi ügynök részére.

Ügyelni kell arra is, hogy ha az ügynöki szerződés a megbízó által kerülne később felmondásra, bizonyos esetekben az ügynök végkielégítési igényt támaszthat (Ausgleichsanspruch), mely értéke a legutóbbi 5 évben (rövidebb időtartamú megbízás esetén teljes időszak) teljesített forgalom után kapott jutalék egy évi átlaga!
A kereskedelmi ügynök az alábbi feltételek fennállása esetén támaszthat ilyen igényt:
1. a megbízónak új ügyfeleket hozott, illetve a meglévő üzleti kapcsolatokat számottevően bővítette,
2. a megbízó vagy jogutódja az ügynök által generált üzleti kapcsolatokból várhatóan a szerződés felbontást követően jelentős előnyökhöz jut és
3. valamennyi körülményt figyelembe véve a végkielégítés megfelel az ügynöknek az adott vevőkör után elvárható összegű elmaradt jutalékának.