Magyar rendszámmal Ausztriában

Amennyiben a külföldi állampolgár

  • állandó lakcímmel (Hauptwohnsitz) tartózkodik Ausztriában, úgy egy hónap elteltével külföldi rendszámú gépjárművét forgalomba kell helyeznie Ausztriában (KFZ-Zulassung),
  • ideiglenes lakcímmel (Nebenwohnsitz) tartózkodik az országban, úgy a külföldi rendszámot egy évig használhatja, majd ezt követően el kell hagynia az országot, s az újabb beutazástól számítva egy évig ismét használhatja külföldi rendszámú gépjárművét. E célból menetlevélkönyv (Fahrtenbuch) használata ajánlott, a külföldön szerzett benzinszámlákat is ajánlott megőrizni az esetleges bizonyításhoz.

Természetesen csak abban az esetben lehet "Nebenwohnsitz"-re bejelentkezve jogszerűen használni a gépjárművet, amennyiben a "Nebenwohnsitz"-re való bejelentkezés feltételeit teljesítik, vagyis az életvitelük középpontja nem Ausztriában van. Kérjük, mielőtt eldöntik, hogy "Hauptwohnsitz"-re vagy "Nebenwohnsitz"-re jelentkeznek be, mindenképpen tájékozódjanak az ausztriai lakcímrendszer szabályairól az alábbi honlapon:

https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/6/Seite.063160.html

Egyre több magyar állampolgár dolgozik Ausztriában úgy, hogy "Nebenwohnsitz"-re jelentkezik be, és erre hivatkozva használja továbbra is a magyar rendszámú gépjárművét. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy az osztrák hatóságok gyakorlata az, hogy aki Ausztriában lakik és dolgozik, annak "Hauptwohnistz"-re kell bejelentkeznie!

A gépjármű forgalomba helyezése az adott város/kerület közlekedési hatóságánál (Verkehrsamt) történik. További információk:

 

"P" rendszám használata

A P rendszámok használatát A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szabályozza.

A Rendelet alapján a „P” betűjelű ideiglenes rendszámtáblát az alábbi esetekben adják ki:

  • a fő tevékenysége szerint a járműgyártó gazdálkodó szervezetnek az általa gyártott, de forgalomba még nem helyezett járművei tesztelése,
  • a fő tevékenysége szerint a gépjármű-kereskedelemre jogosult gazdálkodó szervezetnek még a forgalomba nem helyezett, vagy forgalomból kérelemre ideiglenesen kivont jármű kereskedelmi célból történő szállítása, továbbá kereskedelmi célú kipróbálása,
  • a gépjármű-fenntartó szervezetnek a forgalomból kérelemre ideiglenesen kivont jármű javításához kapcsolódó diagnosztikai tevékenység (a javítást megelőző vagy azt követő kipróbálás),
  • a közlekedési kutatóintézetnek járművizsgálatok végzése esetén.

A Rendelet 71. §-a szerint továbbá

  • A P betűjelű ideiglenes rendszámtábla viszonosság vagy kétoldalú megállapodás esetén, illetve akkor jogosít más EGT-államban történő közlekedésre, ha azt az adott ország jogszabályai is lehetővé teszik, azaz P betűjelű ideiglenes rendszámtáblával más EGT-államban kizárólag belföldi járművel és kizárólag a fentiek szerint a jogszabályban megjelölt célból és ezen feltételek teljesülése esetén is csak viszonosság vagy kétoldalú megállapodás esetén, illetve abban az esetben lehet közlekedni, ha azt az adott ország jogszabályai is lehetővé teszik.

A Rendelet 71. §-a rendelkezik tehát a P rendszámok nemzetközi használatáról, azonban Ausztria esetében nem áll fenn viszonosság (ami azt jelenti, hogy a magyar hatóság sem fogadja el az osztrák ideiglenes rendszám használatát Magyarországon), illetve az osztrák törvények ezt a használatot nem engedik meg. Az osztrák illetékes hatóság állásfoglalása szerint a P rendszám, és így a biztosítás ugyanis nem egy konkrét gépjárműre szól, így az Ausztriában nem használható. Gépjárművek kereskedelmi célú szállítása Ausztrián belül, illetve Ausztrián keresztül csak olyan ideiglenes rendszámmal lehetséges, melyet arra a bizonyos gépjárműre adtak ki. Az osztrák jogszabályok ezt az ideiglenes rendszámot Überstellungskennzeichen-ként ismerik.

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy tapasztalataink szerint (a hozzánk eljutott állampolgári panaszok alapján) az osztrák rendőrség az ellenőrzések során valóban leszereli a P rendszámokat, és büntetést szab ki.