Az EGT állampolgárokkal szemben az okmányellenőrzés során visszautasítás rendelhető el, így különösen akkor, ha személyazonosságuk hitelt érdemlően nem nyert bizonyítást, vagy megállapítást nyert, hogy a nevezett személy Ausztriában beutazási és tartózkodási tilalom alatt áll.

Az osztrák adatvédelmi rendelkezésekre figyelemmel ausztriai beutazási vagy tartózkodási tilalom fennállásáról a kérelmező személyesen előterjesztett kérelmet intézhet az osztrák belügyminisztériumhoz az alábbi címre vagy faxszámra:

Bundesministerium für Inneres, SIRENE Österreich
Josef Holaubek Platz 1
A-1090 Wien
Ausztria
Telefax: +43 1 24 836 951 251

A kérelemhez csatolni kell az útlevél másolatát, valamint a www.dsk.gv.at/Schengen/Auskunft honlapról letölthető, kitöltött kérdőívet.

Az ausztriai beutazási és tartózkodási tilalommal kapcsolatban az alábbi honlapon talál további információkat.

www.bmi.gv.at/cms/BMI_Fremdenpolizei/einreise_visa/Visum_5.aspx