KÖZÚTI ELLENŐRZÉS

Az osztrák hatóságok az Ausztria területén áthaladó gépjármű forgalmat rendszeresen, rendkívül szigorúan ellenőrzik.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a konzuli szolgálat az ilyen esetekben érdemben segíteni, az eljárásba beavatkozni, jogi képviseletet ellátni nem tud.

Figyelem! A rendőri eljárás során az ellenőrzés alá vont személy köteles a hatósággal együttműködni. Az általános közigazgatási eljárásról szóló szövetségi törvény (1991 - AVG) 34. cikke értelmében a hatóság figyelmeztetést alkalmazhat azzal a személlyel szemben, aki a hatósági eljárás lefolytatását magatartásával akadályozza. Amennyiben ez nem vezet eredményre, akkor vele szemben további pénzbírság is kiszabható.

Az osztrák hatóságok kisebb súlyú szabálysértés esetén helyszínen szabják ki a bírságot Organstrafverfügungként (általában 90 euróig, például szabálytalan parkolás), vagy Anonymverfügungként (365 euróig, a büntetés ebben az esetben nem egy konkrét személyre vonatkozik). Ebben az esetben a bírság megfizetésével a szabálysértést elkövető személy elismeri felelősségét, ennek megfelelően jogorvoslatnak sincs helye. Komolyabb szabálysértés, például a gépjármű nem megfelelő műszaki állapota vagy ittas vezetés esetén, az intézkedő rendőr eljárást kezdeményez, melynek keretén belül többféle intézkedést is foganatosíthat. Ezen intézkedések közé tartozik a későbbi bírság behajtását biztosító helyszíni kaució (Sicherheitsleistung) kivetése, az eset súlyosságától függően akár több ezer euró mértékben is, vagy a rendszámtábla illetve a forgalmi engedély bevonása, amennyiben a gépjármű műszaki állapota nem teszi lehetővé a továbbutazást (pl.: mert veszélyes a közlekedésben résztvevőkre).

Amennyiben a magyar állampolgár vitatja a szabálysértési eljárás jogszerűségét (vagyis azt állítja, hogy nem követett el szabálysértést), a helyszíni kauciót akkor is ki kell fizetnie, majd utólag, az eljárás keretén belül a büntetést kiszabó hatósághoz fordulhat jogorvoslatért.

A bírságok egyszerűsített formájától (Organ- illetve Anonymverfügung) el lehet tekinteni, amennyiben mindenképpen kívánnak élni a jogorvoslat lehetőségével. Azt ajánljuk, hogy – a nyelvi korlátokból adódó félreértéseket elkerülendő – a gépjármű vezetőjénél legyen egy német nyelvű írásos dokumentum, hogy ő nem jogosult a fent említett „Organstrafverfügung” vagy „Anonymverfügung” átvételére és a magyar fél ragaszkodik a közigazgatási eljárás formális lefolytatásához. Az eddig leírtakból következően ugyanis csak így őrizhető meg a jogorvoslat lehetősége. A vezetőnek azonban ebben az esetben is készpénzben vagy bankkártyával a helyszínen ki kell fizetnie a helyszíni kauciót, amennyiben az kivetésre kerül. Szeretnénk ugyanakkor jelezni, hogy egy esetleg negatív eredménnyel záró közigazgatási eljárás nagyobb mértékű bírságot von maga után, mint annak fent említett egyszerűsített változatai.

Felhívjuk továbbá a figyelmüket, hogy az osztrák rendőrség a leszerelt rendszámtáblát, illetve bevont forgalmi engedélyt a kiállító hatósághoz, azaz a BM Nyilvántartó hatósága felé továbbítja.

ÚTHASZNÁLATI DÍJ

Az osztrák autópályák és gyorsforgalmi utak használatáért fizetni kell

A személygépkocsikra és a motorkerékpárokra és az ún. könnyű lakóautókra autópálya-matrica szükséges. A matrica csak a szélvédőre felragasztva érvényes. A részletekről az alábbi linken informálódhatnak az Ausztriába utazók: www.asfinag.at/maut/vignette

A tehergépjárművekre, buszokra és az ún. nehéz lakóautókra fizetendő úthasználati díj több összetevőből adódik össze: többek között függ a jármű teljesítményétől, a tengelyek számától, a károsanyag-kibocsátástól, valamint a megtett kilométerektől. Ezeknek a járműveknek az esetében az úthasználati díj nem egy matrica megvásárlásával, hanem elektronikus útdíj-fizetéssel,  az ún. Go-Box használatával fizetendő: www.asfinag.at/maut/maut-fuer-lkw-und-bus

Az útdíj megfizetését az osztrák utakon szigorúan ellenőrzik. Az útdíj megfizetésének hiánya (nincs matrica, illetve Go-Box, a matrica nincs felragasztva a szélvédőre, vagy meghamisították) pótdíjazást von maga után. A helyszínen fizetendő pótdíj személygépjármű és könnyű lakóautó esetén 120 Euró, motorkerékpárra 65 Euró. Hamisított matrica esetén 240 Euró, illetve 130 Euró a fizetendő pótdíj összege. A pótdíj meg nem fizetése esetén 300 Eurótól 3000 Euróig terjedhet az újabb büntetés.

A tehergépjárművek és buszok esetében, azaz a GO-Box-szal rendelkező, így teljesítménytől függő útdíj befizetésének elmaradását ugyanilyen séma szerint büntetik. 

www.asfinag.at/maut/service-und-kontrolldienst

Ausztriában az útdíj kontrollt végző hatóság, azaz az ASFINAG osztrák állami autópálya-üzemeltető cég munkatársai az alábbi, törvényileg szabályozott hatáskörrel rendelkeznek:

  • A tehergépjármű vezetőjének feltartóztatása látható vagy hallható jelzésekkel (pl. kék fény, megállásra felhívó tárcsa, fényfelirat a kontrollt végző jármű hátsó részén),
  • A jármű vezetője és bejegyzett tulajdonosa személyazonosságának tisztázása,
  • A jármű, a regisztráció, az útdíj matrica, az elektronikus útdíj-fizetés, azaz az ún. GO-Box, a tachográf, a kilométeróra, a digitális tachográf vizsgálata,
  • Felhívás pótdíjfizetésre és annak bevételezése,
  • A megfelelő intézkedések meghozatalával akár a járművek továbbhaladásának megakadályozása (pl. kerékbilincs vagy a jármű okmányainak elvétele),

A pótdíjfizetés megtagadása esetén intézkedés közigazgatási eljárás megindítására és a hatóság részére ideiglenes óvadék bevételezése.

BEHAJTÁSI TILALOM

Euro 0 és Euro 1 kategóriájú motorral rendelkező tehergépjárművekre behajtási tilalom érvényes 2014. július 1-től Wien, Niederösterreich és Burgenland tartományban, melyet 2016. január 1-től Euro 2-es motorral rendelkező tehergépjárművekre és vontatókra is kiterjesztettek.

A részletes szabályozást az osztrák autóklub oldalán találja:

http://www.oeamtc.at/portal/umweltplaketten-fuer-lkw+2500+1387398