Szíves tájékoztatásul közöljük, hogy magyar állampolgár őrizetbe vételéről, illetve letartóztatásáról a Magyarország és Ausztria között létrejött Konzuli Egyezmény értelmében az osztrák hatóságoknak haladéktalanul, de legkésőbb három napon belül tájékoztatni kell a bécsi magyar külképviseletet.

A magyar állampolgárok kérhetik, hogy a külképviselet helyett közvetlenül magyarországi rokonaikat, illetve jogi képviselőjüket értesítés a kényszerintézkedésről, ebben az esetben a külképviselet nem értesül az Ön ellen folyó eljárásról, így érdemi segítséget sem tud nyújtani.

Amennyiben a külképviselet értesítését kéri, pontosan meg kell nevezni, hogy a külképviselet mely személynek adhat ki adatokat, illetve kinek küldjön tájékoztatást (név, lakcím, telefonszám).

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a bécsi magyar külképviseletnek az osztrák hatóságok által lefolytatott eljárásába a hatályos nemzetközi, és a két ország között létrejött kétoldalú egyezmények, illetve a nemzetközi közjog vonatkozó szabályai szerint nincs lehetősége a beavatkozásra.

Amennyiben szabálysértési vagy büntetőügyében osztrák bíróság jár el, kötelesek az Ön részére hivatalból kirendelt védőügyvédet és tolmácsot biztosítani. Amennyiben a hivatalból kirendelt védőnek az üggyel kapcsolatos munkájával nincs megelégedve, vagy például olyan az Ön számára sértő kifejezéseket használ, amely miatt felmerül az összeférhetetlenség gyanúja, lehetőség van rá, hogy új védő kirendelését kérje a bíróságtól.

Azok a vádlottak, akik a megfelelő anyagi eszközökkel rendelkeznek, természetesen szabadon megválaszthatják védőügyvédjüket. Ebben az esetben is alapkövetelmény, hogy az illető ügyvéd osztrák kamarai tagsággal rendelkezzen, tehát magyar kamarai tagsággal rendelkező ügyvéd nem vehet részt osztrák bírósági eljárásban. Amennyiben Ön a tolmács, vagy ügyvéd honoráriumát ki tudja fizetni, a külképviselet szívesen megküldi az osztrák kamarai tagsággal rendelkező, magyarul is beszélő ügyvédek, illetve hites fordítók és tolmácsok névsorát.

Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy Ausztriában általában a külföldi lakosok kaució ellenében nem helyezhetők szabad lábra.

A büntetőeljárás átadása, illetve a már kiszabott büntetés magyarországi büntetés végrehajtási intézetben való letöltése iránti kérelmét a vádlottnak, illetve az elítélt alanyi jogon az ügyében eljáró bíróságon nyújthatja be. Erre a börtön szociális munkási hálózatán keresztül lesz lehetősége.

Amennyiben egészségügyi, pszichikai stb. problémáit a büntetés végrehajtó intézet orvosa nem megfelelően kezeli, kérjük, keresse fel a helyi szociális gondozói hálózat esetenként magyarul is beszélő munkatársait, vagy forduljon levélben a Caritas illetékeseihez (Caritas-Wien, A-1090 Wien, Alserbachstraße 5/17.).

Amennyiben a fogvatartás körülményei nem megfelelőek, vagy Ön bántalmazásnak van kitéve az őrök részéről, magyarországi hozzátartozóival történő kapcsolattartását megakadályozzák, kérem, levélben jelezze a magyar külképviseletnek, hogy a szükséges intézkedéseket megtehessük.

A bécsi magyar konzulátus címe:
Magyarország Nagykövetsége
Konzuli Osztály
Bankgasse 4-6
1010 Wien

Tel: +43-1-537-80-300

Büntetésvégrehajtási intézetek Ausztriában:
https://www.justiz.gv.at/web2013/home/strafvollzug/justizanstalten~2c94848642ec5e0d0143e7f4ec274524.de.html