A konzulátus érdekvédelmi feladatait a konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény, illetve a végrehajtására kiadott 17/2001. (XI.15.) KüM rendeletben foglaltak alapján látja el.

Kérjük, hogy a jogszabályokat olvassa el, mielőtt a konzulátus segítségét kéri valamely ügy intézésében.

A külföldre utazó, illetve külföldön tartózkodó magyar állampolgárok saját magukért, illetve a gondozásukban, felügyeletük alatt álló személyekért maguk felelősek. A konzuli védelem feltételezi a felelős állampolgári magatartást és szükség esetén az együttműködést a konzulátus munkatársaival.

A konzulátus a magyar közigazgatás része, egy hivatal, dolgozói kormánytisztviselők, akikre - bizonyos eltérésekkel - a kormánytisztviselőkre Magyarországon is irányadó jogszabályok vonatkoznak. A konzulátus a nagykövetség részeként működik, ahol nem tudunk az állampolgároknak szállást és étkezést, illetve egyéb szociális ellátásokat biztosítani. A segítségre szoruló állampolgároknak elsősorban abban tudunk segítséget, illetve tájékoztatást nyújtani, hogy hogyan tudják saját helyzetüket családtagjaik, rokonaik, ismerőseik segítségével megoldani.

Ausztriát viszonylag könnyű elérni, ezért nagyon sokan utaznak ide, sokan családjuk, rokonaik tudtán kívül. A konzuli osztálynak nincs nyomozati jogköre, illetve hozzáférése olyan egységes osztrák nyilvántartáshoz, amelyben akár név, lakcím vagy rendőrségi adatok alapján egy családja látóköréből eltűnt, esetlegesen őrizetbe vett, balesetet szenvedett személyt keresni tudnánk. Ugyanakkor lehetőségeink szerint igyekszünk segíteni Önöknek.

Nagyon fontos ezért, hogy ha valaki egy családtagját szeretné megkeresni, akkor írásban (emailben vagy faxon) az érintettre vonatkozó adatok (születési hely, idő, anyja neve, lakcíme) megküldésével, valamint az eltűnés/baleset körülményeinek leírásával vegye fel velünk a kapcsolatot. Az írásban átküldött adatok alapján a konzulátus lehetőségei szerint keresheti az eltűnt/őrizetbe vett/balesetet szenvedett családtagot, rokont. Külön felhívjuk a figyelmet arra, hogy bármilyen a keresett személlyel kapcsolatban tudomásunkra jutott információt csak és kizárólag a keresett személy közeli rokonának adhatunk ki. A rokonság bizonyítására a megkeresés mellé minden esetben kérjük az Ön személyi igazolványát, valamint a rokonságot igazoló iratot (gyermek születési anyakönyvi kivonata, házassági anyakönyvi kivonat) beszkennelni vagy lefényképezni, és mellékletben csatolni.

Amennyiben egy magyar állampolgár anyagi segítségre szorul, családja, rokonai, ismerősei a Western Union pénzküldő szolgáltatás segítségével tudnak azonnal (egy-két órán belül) pénzt küldeni. Erre vonatkozóan lásd a honlap „gyors pénzküldési lehetőség” menüpontját.