Tekintettel a konzuli osztály nagy leterheltségére, hiteles fordítás elkészítését csak rendkívüli esetben tudjuk vállalni.

Amennyiben Magyarországon kívánja felhasználni az okiratot, fordítás esetén csak az alábbi megoldások fogadhatók el:

  • az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda készíthet Önöknek hiteles fordítást; vagy
  • a nagykövetség konzuli osztálya hitelesíti Önöknek az osztrák fordítók által elkészített fordítást; vagy
  • az OFFI hitelesíti valamely más fordító által elkészített fordítást.

Az OFFI az alábbi linken érhető el:

Fordítás hitelesítése személyesen vagy postai úton is intézhető. Az időpont igénylésére vonatkozóan az ügyfélfogadás menüpontban találnak információt. Postai úton történő benyújtás esetén a Kérelmező adatlap-ot is mellékelni kell.

A konzulátus kizárólag magyar nyelvről németre, illetve német nyelvről magyarra készült fordításokat hitelesít.

A konzulátus CSAK MAGYARORSZÁGI FELHASZNÁLÁSRA kerülő, a konzuli eljárásokhoz kapcsolódó dokumentumok fordításának hitelesítését vállalja.

Amennyiben Ausztriában szeretné az okiratot felhasználni, javasoljuk, hogy az osztrák hiteles fordítók listájáról válasszon egy fordítót, aki a fordítást elkészíti és hitelesíti Önöknek. A hiteles fordítók listája itt érhető el.

Ez alól csak a magyar erkölcsi bizonyítvány kivétel, amelyről a konzulátus készít hiteles német fordítást.

A fordítás hitelesítése céljából a lefordított okmányt, szöveget be kell nyújtania. Az elkészített fordításokat hitelesíttetheti a konzuli ügyfélfogadás során, vagy postai úton.

A személyesen benyújtott kérelem esetén a hitelesített iratokat – az Ön költségére – 10 napon belül postára adjuk Önnek. Az eljárási idő ugyanakkor a konzulátus leterheltségének függvényében változik. A munkatársak minden esetben megmondják, hogy mikorra várható a hitelesítés elkészülte.

Postán benyújtott kérelem esetén a fordítás hitelesítésekor a fordítást a konzuli tisztviselő a lefordított irattal összefűzi. Ha nem óhajtja, hogy a fordítás az eredeti irattal (pl. anyakönyvi kivonat) össze legyen fűzve, csatoljon külön fénymásolatot az iratról. Amennyiben a másolatot is kéri hitelesíteni, ezt levelében jelezze, s a konzuli díjat ennek megfelelően számlázzuk.

A kérelem személyes benyújtásakor be kell mutatni a kérelmező érvényes okmányát (személyi igazolvány, útlevél), postai úton benyújtott kérelemnél pedig be kell küldeni az okmány másolatot.